Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 208 61 00.

 

Click on town name to book. 04/2017
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-07
VSTS
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-07
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-07
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-07
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-07
AWCM AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-04-03 - 2017-04-04
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-07
AWCM
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-04
AWBC
AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-06
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-07
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-07
VSDM
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage guaranteed!
2017-04-03 - 2017-04-05
AWCD
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions guaranteed!
2017-04-05 - 2017-04-06
AWID
AirWatch Enterprise Mobility: Install and Deploy On Premise Solutions guaranteed!
2017-04-07
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-04-09 - 2017-04-13
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2017-04-09 - 2017-04-13
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2017-04-10 - 2017-04-14
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2017-04-10 - 2017-04-14
AWBC
AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp
2017-04-10 - 2017-04-13
AWCM
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage
2017-04-10 - 2017-04-11
AWCD
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions
2017-04-12 - 2017-04-13
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2017-04-17 - 2017-04-21
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-04-18 - 2017-04-21
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-04-18 - 2017-04-21
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-04-18 - 2017-04-21
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 2017-04-18 - 2017-04-20
VROMICM
VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-04-24 - 2017-04-28
VICM
VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-04-24 - 2017-04-28
AWCM AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-04-24 - 2017-04-25
AWBC AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2017-04-24 - 2017-04-27
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-04-24 - 2017-04-28
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale
2017-04-24 - 2017-04-28
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-04-24 - 2017-04-28
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-04-24 - 2017-04-28
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-04-24 - 2017-04-28
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-04-24 - 2017-04-28
VSDM
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski
2017-04-24 - 2017-04-26
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2017-04-24 - 2017-04-28
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-04-24 - 2017-04-28
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-04-24 - 2017-04-28
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-04-24 - 2017-04-28
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-04-24 - 2017-04-28
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-04-24 - 2017-04-28
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-04-24 - 2017-04-28
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale guaranteed!
2017-04-24 - 2017-04-28
AWBC
AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp
2017-04-24 - 2017-04-27
AWCM
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage
2017-04-24 - 2017-04-25
AWCD AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Angielski 2017-04-26 - 2017-04-27
AWCD
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions
2017-04-26 - 2017-04-27
AWID AirWatch Enterprise Mobility: Install and Deploy On Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2017-04-28
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski
2017-04-30 - 2017-05-04
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-04-30 - 2017-05-04
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski
2017-04-30 - 2017-05-04

05/2017
VSTS
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski
2017-05-07 - 2017-05-11
VSTS
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski
2017-05-07 - 2017-05-11
VSTS
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop
2017-05-08 - 2017-05-12
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-05-08 - 2017-05-12
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-05-08 - 2017-05-12
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-12
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-05-08 - 2017-05-12
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-12
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-05-08 - 2017-05-12
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-05-08 - 2017-05-12
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-12
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-12
AWCM AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-09
AWBC AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-11
AWBC AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp 2017-05-08 - 2017-05-11
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-12
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-12
AWCM AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage 2017-05-08 - 2017-05-09
AWBC AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp 2017-05-08 - 2017-05-11
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-05-08 - 2017-05-12
AWCM AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage 2017-05-08 - 2017-05-09
VSTS
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2017-05-08 - 2017-05-12
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-08 - 2017-05-10
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-05-08 - 2017-05-12
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-05-09 - 2017-05-11
AWCD AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Angielski 2017-05-10 - 2017-05-11
AWCD AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions 2017-05-10 - 2017-05-11
AWCD AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions 2017-05-10 - 2017-05-11
AWID AirWatch Enterprise Mobility: Install and Deploy On Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2017-05-12
AWID AirWatch Enterprise Mobility: Install and Deploy On Premise Solutions 2017-05-12
AWID AirWatch Enterprise Mobility: Install and Deploy On Premise Solutions 2017-05-12
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-14 - 2017-05-18
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale guaranteed!
2017-05-15 - 2017-05-19
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2017-05-15 - 2017-05-19
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2017-05-15 - 2017-05-19
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2017-05-15 - 2017-05-19
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-05-15 - 2017-05-19
VSDM
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage
2017-05-15 - 2017-05-17
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations
2017-05-15 - 2017-05-19
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-15 - 2017-05-19
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage
2017-05-15 - 2017-05-19
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2017-05-15 - 2017-05-19
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2017-05-15 - 2017-05-19
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-05-15 - 2017-05-19
VCOE
VMware Cloud Orchestration and Extensibility
2017-05-15 - 2017-05-19
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2017-05-15 - 2017-05-19
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-05-15 - 2017-05-19
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-05-15 - 2017-05-19
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-05-15 - 2017-05-19
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-05-15 - 2017-05-19
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-05-15 - 2017-05-19
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage guaranteed!
2017-05-15 - 2017-05-19
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-05-15 - 2017-05-19
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-05-15 - 2017-05-19
AWBC
AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp
2017-05-15 - 2017-05-18
AWCM
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage
2017-05-15 - 2017-05-16
AWCD
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions
2017-05-17 - 2017-05-18
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Hebrew 2017-05-18 - 2017-05-22
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-05-22 - 2017-05-26
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale
2017-05-22 - 2017-05-26
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-05-22 - 2017-05-26
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations
2017-05-22 - 2017-05-26
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-05-22 - 2017-05-26
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2017-05-22 - 2017-05-26
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-05-29 - 2017-06-02
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-05-29 - 2017-06-02
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-05-29 - 2017-06-02
VCOE
VMware Cloud Orchestration and Extensibility
2017-05-29 - 2017-06-02
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-05-29 - 2017-05-31
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-05-29 - 2017-06-02
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-05-29 - 2017-06-02
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-05-29 - 2017-06-02
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-05-29 - 2017-06-02
AWCM
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage
2017-05-30 - 2017-05-31
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-05-30 - 2017-06-01
VSDM
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage
2017-05-30 - 2017-06-01
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-05-30 - 2017-06-01
AWBC
AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp
2017-05-30 - 2017-06-02
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-05-31 - 2017-06-02
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-05-31 - 2017-06-02

06/2017
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Hebrew 2017-06-04 - 2017-06-08
VROMICM
VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage
2017-06-05 - 2017-06-09
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski 2017-06-05 - 2017-06-09
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-05 - 2017-06-09
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-05 - 2017-06-09
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-06-05 - 2017-06-09
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2017-06-05 - 2017-06-09
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-05 - 2017-06-09
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-06-05 - 2017-06-09
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-06-05 - 2017-06-07
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-05 - 2017-06-09
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-05 - 2017-06-09
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-05 - 2017-06-09
AWCM AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage 2017-06-05 - 2017-06-06
AWBC AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp 2017-06-05 - 2017-06-08
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations
2017-06-05 - 2017-06-09
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-06-05 - 2017-06-09
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-06-05 - 2017-06-07
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-06-06 - 2017-06-09
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-06 - 2017-06-09
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-06-06 - 2017-06-09
VSDM
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage guaranteed!
2017-06-07 - 2017-06-09
AWCD AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions 2017-06-07 - 2017-06-08
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-06-07 - 2017-06-09
AWID AirWatch Enterprise Mobility: Install and Deploy On Premise Solutions 2017-06-09
AWBC
AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp
2017-06-12 - 2017-06-15
AWCM
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage
2017-06-12 - 2017-06-13
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-06-12 - 2017-06-16
AWBC AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-15
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-06-12 - 2017-06-16
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 2017-06-12 - 2017-06-14
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-12 - 2017-06-16
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-06-12 - 2017-06-16
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2017-06-12 - 2017-06-16
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-06-12 - 2017-06-16
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-12 - 2017-06-16
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-06-12 - 2017-06-16
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-06-12 - 2017-06-16
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-06-12 - 2017-06-16
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations Język szkolenia: Angielski 2017-06-12 - 2017-06-16
AWCD
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions
2017-06-14 - 2017-06-15
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-19 - 2017-06-23
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-19 - 2017-06-23
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-19 - 2017-06-23
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-06-19 - 2017-06-23
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-06-19 - 2017-06-23
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-06-19 - 2017-06-23
VROMICM
VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage
2017-06-19 - 2017-06-23
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-19 - 2017-06-23
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-19 - 2017-06-23
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-06-19 - 2017-06-23
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-06-19 - 2017-06-23
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-06-19 - 2017-06-23
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale
2017-06-19 - 2017-06-23
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-19 - 2017-06-23
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-06-19 - 2017-06-23
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-06-19 - 2017-06-23
AWCM AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-19 - 2017-06-20
AWBC AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2017-06-19 - 2017-06-22
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-06-19 - 2017-06-23
VSTS
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop
2017-06-19 - 2017-06-23
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-19 - 2017-06-23
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-19 - 2017-06-23
AWCD AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Angielski 2017-06-21 - 2017-06-22
AWID AirWatch Enterprise Mobility: Install and Deploy On Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2017-06-23
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-25 - 2017-06-29
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Hebrew 2017-06-25 - 2017-06-29
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2017-06-25 - 2017-06-29
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2017-06-25 - 2017-06-29
AWCM
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage
2017-06-26 - 2017-06-27
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2017-06-26 - 2017-06-30
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-26 - 2017-06-30
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-26 - 2017-06-30
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-26 - 2017-06-30
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-26 - 2017-06-30
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 2017-06-26 - 2017-06-30
VSDM
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage
2017-06-26 - 2017-06-28
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-26 - 2017-06-30
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-06-26 - 2017-06-30
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-06-26 - 2017-06-30
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-06-26 - 2017-06-30
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-06-26 - 2017-06-30
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-26 - 2017-06-30
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage
2017-06-26 - 2017-06-30
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-06-26 - 2017-06-30
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-06-26 - 2017-06-30
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-06-26 - 2017-06-30
AWBC AirWatch Enterprise Mobility: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2017-06-26 - 2017-06-29
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-06-26 - 2017-06-30
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-26 - 2017-06-30
AWCM AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-06-26 - 2017-06-27
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-06-26 - 2017-06-30
AWCD
AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions
2017-06-28 - 2017-06-29
AWCD AirWatch Enterprise Mobility: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Angielski 2017-06-28 - 2017-06-29
AWID AirWatch Enterprise Mobility: Install and Deploy On Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2017-06-30

07/2017
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-03 - 2017-07-07
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-03 - 2017-07-07
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-03 - 2017-07-07
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-03 - 2017-07-07
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-03 - 2017-07-07
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-07-03 - 2017-07-07
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-03 - 2017-07-07
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-07-03 - 2017-07-07
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-07-03 - 2017-07-07
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-07-03 - 2017-07-07
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-10 - 2017-07-15
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-14 - 2017-07-18
VOS
VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski
2017-07-16 - 2017-07-20
VSTS
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski
2017-07-16 - 2017-07-20
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2017-07-17 - 2017-07-21
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-07-17 - 2017-07-21
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-17 - 2017-07-21
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-07-17 - 2017-07-21
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-07-17 - 2017-07-21
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-17 - 2017-07-21
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-07-17 - 2017-07-21
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-07-17 - 2017-07-21
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-07-24 - 2017-07-26
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-07-24 - 2017-07-28
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-07-24 - 2017-07-28
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-07-24 - 2017-07-26
VSDM
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage
2017-07-24 - 2017-07-26

08/2017
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2017-08-06 - 2017-08-10
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-08-06 - 2017-08-10
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-08-07 - 2017-08-11
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-08-07 - 2017-08-11
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations
2017-08-14 - 2017-08-18
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2017-08-14 - 2017-08-18
VSO VMware vSphere: Skills for Operators 2017-08-16 - 2017-08-17
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-08-20 - 2017-08-24
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-08-21 - 2017-08-25
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2017-08-21 - 2017-08-25
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2017-08-21 - 2017-08-25
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-08-21 - 2017-08-25
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-08-28 - 2017-09-01
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-08-28 - 2017-09-01
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-08-28 - 2017-09-01
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-08-28 - 2017-09-01
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-08-28 - 2017-09-01
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-08-28 - 2017-09-01
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2017-08-28 - 2017-09-01
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-08-28 - 2017-09-01
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-08-28 - 2017-09-01
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-08-28 - 2017-09-01

09/2017
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-09-04 - 2017-09-08
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-09-04 - 2017-09-08
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 2017-09-04 - 2017-09-06
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-04 - 2017-09-08
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-04 - 2017-09-08
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-09-04 - 2017-09-08
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-09-04 - 2017-09-08
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-09-04 - 2017-09-08
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-09-04 - 2017-09-08
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski 2017-09-04 - 2017-09-08
VCOE
VMware Cloud Orchestration and Extensibility
2017-09-04 - 2017-09-08
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-09-04 - 2017-09-08
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-09-04 - 2017-09-08
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-04 - 2017-09-08
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-04 - 2017-09-08
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-10 - 2017-09-14
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2017-09-10 - 2017-09-14
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-09-11 - 2017-09-15
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-09-11 - 2017-09-15
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2017-09-11 - 2017-09-15
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-11 - 2017-09-15
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-11 - 2017-09-15
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski 2017-09-11 - 2017-09-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-11 - 2017-09-15
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-09-11 - 2017-09-15
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-11 - 2017-09-15
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-09-11 - 2017-09-15
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-09-11 - 2017-09-15
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-09-11 - 2017-09-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-11 - 2017-09-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-11 - 2017-09-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-11 - 2017-09-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-11 - 2017-09-15
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2017-09-11 - 2017-09-15
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-11 - 2017-09-15
VSTS VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop 2017-09-11 - 2017-09-15
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage 2017-09-18 - 2017-09-20
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-18 - 2017-09-22
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-18 - 2017-09-22
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-18 - 2017-09-22
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage
2017-09-18 - 2017-09-22
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2017-09-18 - 2017-09-22
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-18 - 2017-09-22
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-18 - 2017-09-22
VSDM VMware Virtual SAN: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-18 - 2017-09-20
VOS VMware vSphere 6.0: Optimize and Scale 2017-09-18 - 2017-09-22
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2017-09-18 - 2017-09-22
VSDM
VMware Virtual SAN: Deploy and Manage
2017-09-18 - 2017-09-20
VSTS
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski
2017-09-24 - 2017-09-28
VVFT VMware vSphere 6.0: Fast Track 2017-09-25 - 2017-09-29
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-25 - 2017-09-29
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-25 - 2017-09-29
VROMICM VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage 2017-09-25 - 2017-09-29
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-25 - 2017-09-29
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2017-09-25 - 2017-09-29
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-25 - 2017-09-29
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-25 - 2017-09-29
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2017-09-25 - 2017-09-29
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2017-09-25 - 2017-09-29
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski 2017-09-25 - 2017-09-29
Fast Lane will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.
 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!