Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Program nauki Cisco CCIE 360

Program nauki Cisco CCIE 360 w zakresie routingu i switchingu oferuje szeroki wachlarz produktów i usług szkoleniowych, które można łączyć w celu stworzenia dostosowanego programu nauki. Poszczególne komponenty można dopasować do poziomu umiejętności, indywidualnych preferencji i zasobów dostępnych dla poszczególnych uczestników, aby zagwarantować maksymalną elastyczność. Komponenty można nabyć w atrakcyjnych cenowo pakietach lub indywidualnie, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika.

Firma Fast Lane ma zaszczyt być jednym z pierwszych dostawców tego programu oraz jedynym partnerem o globalnym zasięgu.

Korzyści z programu:

 • Autoryzowane materiały szkoleniowe Cisco dopasowane do wymagań certyfikacyjnych CCIE
 • Dobór komponentów dopasowany do różnych stylów nauki i możliwości budżetowych
 • Elastyczny, zdalny dostęp: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Wiedza poparta częstą oceną postępów
 • Sugestie dotyczące nauki dopasowane do wyników oceny postępów
 • Oferowany i wspierany wyłącznie przez autoryzowanych partnerów Cisco Learning Partners oraz wykwalifikowanych certyfikowanych instruktorów systemów Cisco
 • System zarządzania nauką online śledzący i kierujący postępem uczestnika

Program nauki Cisco CCIE 360 w zakresie routingu i switchingu umożliwia rozwinięcie umiejętności na poziomie eksperckim dzięki ustrukturyzowanemu połączeniu narzędzi i materiałów do nauki online, zasobów pozwalających na zdobycie praktyki, dostępowi do wykwalifikowanych specjalistów w danej dziedzinie, jak również regularnej informacji zwrotnej i ocenie postępów.

 • Ocena postępów: Uczestnicy biorą udział we wstępnym, laboratoryjnym teście diagnostycznym, aby zweryfikować ich wiedzę dotyczącą różnych tematów związanych z technologiami sieciowymi.
 • Planowanie: W oparciu o wyniki testu wstępnego uczestnicy tworzą plan nauki stanowiący kombinację poszczególnych komponentów edukacyjnych, aby sprecyzować swój własny tok nauki.
 • Nauka: Uczestnicy uczą się, biorąc udział w lekcjach i wykładach, czytając materiały oraz współpracując z innymi uczestnikami i instruktorami.
 • Praktyka: Uczestnicy korzystają z ćwiczeń praktycznych, aby zastosować wiedzę podczas pracy z autentycznymi urządzeniami sieciowymi.
 • Opanowanie materiału: Uczestnicy mierzą swoje zrozumienie materiału za pomocą sprawdzianów wiedzy i umiejętności dotyczących różnych podejść do rozwiązywania problemów sieciowych.
 • Inspekcja: Uczestnicy dokonują przeglądu swojej pracy z udziałem mentora lub instruktora i poprawiają swoje umiejętności z wykorzystaniem dodatkowych uwag i najlepszych praktyk.