Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Cisco Channel Partner Program

Cisco Learning Specialised Partner

Firma Fast Lane umożliwi Ci partnerstwo z Cisco!

Poszerz swój poziom umiejętności w ramach wielu technologii i pogłęb swoje umiejętności dotyczące konkretnego obszaru technologicznego. Certyfikacje i specjalizacje nadają stosowne referencje resellerom w oparciu o posiadaną przez nich wiedzę specjalistyczną z zakresu systemów Cisco, co ma na celu lepsze wypromowanie ich umiejętności związanych z sieciami Cisco.

  • Podnieś swoją wartość, zwiększ swoje dochody
  • Poszerz zakres wiedzy specjalistycznej i zamień ją w zyski
  • Zdobądź referencje, aby zwiększyć udział w rynku

W oparciu o Twoje indywidualne cele i strategie biznesowe, wspieramy Cię w wyborze najtrafniejszych opcji w ramach programu Cisco Channel Partner. Podczas bezpośredniej współpracy z kadrą zarządzającą analizujemy braki w kwalifikacjach oraz potrzeby związane z budową idealnie dopasowanego planu szkoleniowego, aby zapewnić, że otrzymają Państwo wymagane certyfikacje i kwalifikacje stosownie do wybranego typu partnerstwa z Cisco.


Ogólne informacje dotyczące programu Channel Partner

Cisco nagradza partnerów za zwiększanie wartości produktów Cisco oraz dostarczanie pozytywnych doświadczeń wśród klientów. Certyfikacje i specjalizacje stanowią miarę kryteriów, takich jak zadowolenie klientów czy zdolności obsługi przed- i posprzedażowej – kluczowe czynniki umożliwiające zostanie zaufanym partnerem.

Program Channel Partner koncentruje się na zdolności partnera do dostarczania rozwiązań biznesowych opartych na technologiach Cisco. Program oferuje szkolenia w zakresie najnowszych technologii Cisco, dostarcza cennych zasobów brandingowych oraz proponuje dodatki motywacyjne dla partnerów.

Jak certyfikacje i specjalizacje łączą się ze sobą?

Certyfikacje programu Channel Partner przypominają akademickie stopnie naukowe. Niektóre specjalizacje są konieczne, aby otrzymać certyfikacje, natomiast inne dostarczają wiedzę odnośnie konkretnych technologii. Poziomy certyfikacji odzwierciedlają zakres umiejętności technologicznych partnera. Im wyższy jest Twój poziom certyfikacji, tym więcej referencji i zasobów potrzebujesz, aby sprostać wymaganiom.

Nowy schemat certyfikacji i specjalizacji

Nowy schemat certyfikacji i specjalizacji będzie wymagany u wszystkich partnerów kanału od początku kwietnia 2012. Aby zapewnić płynny proces recertyfikacji, Cisco zapewnia długi okres przejściowy dla istniejących certyfikowanych partnerów Cisco.

New Framework with Architecture Specializations

Current Framework with Technology Specializations

Certification Transition Timeline

New Framework with Architecture Specializations

Current Framework with Technology Specializations

Certification Transition Timeline

(Click images to enlarge)


Korzyści z przystąpienia do certyfikacji i specjalizacji:
Certyfikacja i specjalizacja Cisco wyróżniają Twoją firmę poprzez:

  • Zwiększone rozpoznanie na rynku i branding: Certyfikacja partnerska Cisco potwierdza Twoją specjalistyczną wiedzę technologiczną, zakresy specjalizacji oraz indywidualne certyfikacje specjalistów.
  • Potwierdzenie umiejętności i wiarygodność: Jako jedna z najsilniejszych marek na świecie, Cisco dodaje wiarygodności firmom, które zdobyły status certyfikowanego partnera Cisco.
  • Standardy jakości: Obiektywna jednostka zewnętrzna przeprowadza coroczny audyt, który ma na celu zapewnienie utrzymania poziomu i wartości wśród srebrnych i złotych partnerów certyfikowanych oraz tzw. Master Specialized Partners, umożliwiając członkostwo w tych grupach tylko najbardziej wykwalifikowanym partnerom biorącym udział w programie.

Certyfikacje

Certyfikacja odzwierciedla zakres umiejętności w ramach poszczególnych technologii i opiera się na zdolności Twojej organizacji do obsługi klientów w pojedynczym kraju bądź grupie krajów. Certyfikacje na poziomie kraju obejmują następujące poziomy – od wstępnego po najwyższe etapy: Select, Premier, Silver, Gold, Multinational oraz Global Certification.

meetingSelect Certification
Identyfikuje partnerów, którzy koncentrują się na rynku małych przedsiębiorstw; wskazuje i nagradza partnerów wyspecjalizowanych pod kątem małych firm (Small Business).


meetingPremier Certification
Identyfikuje i nagradza wyspecjalizowanych partnerów z grupy tzw. Express Foundation. Ta podstawowa specjalizacja poszerza techniczne kompetencje w integracji podstawowych rozwiązań dot. routingu i switchingu, bezprzewodowych sieci lokalnych oraz technologii bezpieczeństwa.


Cisco-channelpartnerprogrammaSilver Certification
Wyróżnia partnerów za ich szerokie umiejętności techniczne. Partnerzy posiadający certyfikację srebrną albo osiągnęli dwie z następujących specjalizacji zaawansowanych: ujednolicona komunikacja, routing i switching, bezpieczeństwo czy bezprzewodowe sieci lokalne; albo zdobyli specjalizację Express Unified Communications Specialization oraz jedną z następujących specjalizacji zaawansowanych: routing i switching, bezpieczeństwo lub bezprzewodowe sieci lokalne.


Cisco-channelpartnerprogrammaGold Certification
Oferuje najwyższy poziom brandingu, nagród motywacyjnych oraz uznania w branży. Partnerzy posiadający złotą certyfikację oferują najszerszy zakres umiejętności specjalistycznych w ramach wielu technologii, dzięki osiągnięciu wszystkich czterech specjalizacji zaawansowanych: ujednolicona komunikacja, routing i switching, bezpieczeństwo oraz bezprzewodowe sieci lokalne.


meeting Multinational Certification
Wyróżnia partnerów posiadających wiedzę specjalistyczną dotyczącą sprzedaży, wdrażania i oferowania wsparcia dla zintegrowanych rozwiązań Cisco w wielu krajach w danym regionie geograficznym Cisco. Partnerzy, którzy zdobyli wymaganą liczbę srebrnych i złotych certyfikacji w danym regionie zostaną zakwalifikowani jako certyfikowani partnerzy międzynarodowi w tym regionie. Aby się zakwalifikować, partnerzy muszą posiadać międzynarodową umowę odsprzedaży.


meetingGlobal Certification
Wyróżnia partnerów posiadających wiedzę specjalistyczną oraz zasoby, aby planować, konstruować, wdrażać i zarządzać rozwiązaniami sieciowymi Cisco na całym świecie. Certyfikowani partnerzy globalni muszą posiadać globalną umowę odsprzedaży i spełniać wymogi certyfikacyjne w trzech regionach kontynentalnych.

Specjalizacje

Specjalizacja odzwierciedla poziom umiejętności dotyczących konkretnej technologii. Istnieją cztery poziomy specjalizacji: Entry, Express, Advanced i Master. Każdy poziom reprezentuje większe zdolności dotyczące sprzedaży, kwestii technicznych, oraz usług związanych z cyklem życia danego rozwiązania.

Three New Architecture Specializations Help Accelerate Partner Success (pdf)

Specjalizację na poziomie wstępnym (Entry-level) zaprojektowano szczególnie dla zarejestrowanych partnerów Cisco szukających punktu wejścia do programu Cisco Channel Partner. Specjalizacja Small Business koncentruje się odsprzedawcach (resellerach) obsługujących klientów z segmentu małych przedsiębiorstw.

Small Business Specialization
Small Business Foundation Specialization

Specjalizacje na poziomie Express-level są dedykowane dla partnerów, którzy pragną zwiększyć swój poziom biegłości technicznej w dziedzinach ujednoliconej komunikacji i podstawowych technologii sieciowych (Foundation Networking). Partnerzy mogą zdobyć specjalizację na poziomie Express-level zarówno w ramach Express Foundation, jak i Express Unified Communications.

Express Foundation
Express Unified Communications

Specjalizacje na poziomie zaawansowanym (Advanced) są dostępne jako technologie i architektury. Specjalizacje zaawansowane pomagają partnerom sprostać szerokiej gamie potrzeb klientów – od małych firm do znacznie większych organizacji korporacyjnych.

Specjalizacje technologiczne
Advanced Unified Communications
Advanced Security
Advanced Wireless LAN
Advanced Routing and Switching
Advanced Unified Fabric Technology
Advanced Unified Computing Technology
Advanced Content Security

Specjalizacje w zakresie architektur
Advanced Borderless Network Architecture Specialization
Advanced Collaboration Architecture Specialization
Advanced Data Center Architecture Specialization
Advanced IP Next-Generation Network Architecture Specialization

Specjalizacje na poziomie eksperckim (Master-level) są skierowane do elitarnej grupy partnerów, którzy posiadają najwyższe umiejętności technologiczne i osiągnęli sukces w sprzedaży, wdrażaniu i dostarczaniu usług wymagających bardziej skomplikowanych rozwiązań Cisco. Specjalizacje na poziomie eksperckim (Master) można zdobyć niezależnie od poziomu certyfikacji – są one dostępne dla obszarów związanych z ujednoliconą komunikacją i bezpieczeństwem.

Master Unified Communications
Master Security

Dodatkowe
Specjalizacja Global Commerce Specialization wyróżnia partnerów, którzy są obecni w skali globalnej i wykazali swoje umiejętności w zakresie konsekwentnego dostarczania usług komercyjnych oraz związanych z logistyką produktów dla klientów globalnych.

Specjalizacja Integrated Architectures Specialization (IAS) wyróżnia partnerów o znacznej rozpiętości architektur, usług i rozwiązań niezbędnych podczas obsługi naszych najbardziej zaawansowanych klientów. Partnerzy muszą zademonstrować wiedzę specjalistyczną poprzez znaczne inwestycje w certyfikacje i specjalizacje Cisco. Kwalifikowani partnerzy muszą także wykazać się odpowiednią zdolnością w zakresie oferowanych usług.


Cisco Channel Partner Certification Guide


Download PDF