Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Security Engineering on AWS (AWSSO)

 

Profil słuchaczy

Zapraszamy na szkolnie:

 • Inżynierów bezpieczeństwa
 • Architektów bezpieczeństwa
 • Analityków bezpieczeństwa
 • Audytorów bezpieczeństwa
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie, audyt i testowanie infrastruktury informatycznej oraz zapewnienie zgodności infrastruktury z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ryzyka oraz zgodności

Wymagania

Zalecamy, aby uczestnicy kursu spełniali następujące wymagania wstępne:

 • Uczestnictwo w kursie podstawowym z bezpieczeństwa w Amazon Web Services: AWS Security Fundamentals
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności z przepisami oraz ich kontroli
 • Wiedza z zakresu praktyk bezpieczeństwa IT
 • Wiedza z zakresy tworzenia infrastruktury IT
 • Znajomość koncepcji Cloud Computing

Cel szkolenia

Szkolenie Security Operations on AWS demonstrują, jak skutecznie zastosować usługi bezpieczeństwa AWS, tak aby zachować bezpieczeństwo oraz zgodność z chmurą Amazon Web Services. Kurs koncentruje się na najlepszych praktykach, sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa AWS, które można wdrożyć w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i systemów w chmurze. Szkolenie to podkreśla funkcje zabezpieczania kluczowych usług w AWS takich jak obliczeniowe (EC2), składowania danych oraz usługi sieciowe i bazodanowe. Kurs ten odnosi się również do standardów oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jak również do standardów zgodności z przepisami oraz analizuje przypadki użycia w celu prowadzenia regulowanych obciążeń w oparciu o AWS w różnych branżach, na całym świecie. Z tego szkolenia dowiesz się także, jak wykorzystać usługi i narzędzia AWS do automatyzacji i ciągłego monitorowania, za razem zwiększając poziom bezpieczeństwa. Kurs nauczy Cię: Trzy dni sprawią, że wiedział/wiedziała jak należy:

 • Zastosować model odpowiedzialności bezpieczeństwo w AWS.
 • Zarządzać tożsamością użytkownika oraz zarządzać dostępem w chmurze Amazon Web Services.
 • Użyć usług bezpieczeństwa w AWS, takich jak AWS Identity and Access Management, Amazon Virtual Private Cloud, AWS Config, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service, AWS CloudHSM, and AWS Trusted Advisor
 • Wprowadzić lepszą kontrolę bezpieczeństwa dla zasobów w chmurze AWS.
 • Zarządzać i kontrolować swoje zasoby w Amazon Web Services z perspektywy bezpieczeństwa.
 • Monitorować, logować oraz kontrolować dostęp do usług obliczeniowych (EC2), składowania danych, sieciowych oraz baz danych.
 • Zastosować model rozproszonej odpowiedzialności w ramach AWS.
 • Wskazać usługi oraz narzędzia AWS, które ułatwią automatyzację, monitorowanie oraz zarządzanie bezpieczeństwem w AWS.
 • Zarządzać incydentami bezpieczeństwa w chmurze Amazon Web Services.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Cloud Security
 • Bezpieczeństwo chmury AWS
 • Cloud Aware Governance and Compliance
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem

Dzień 2

 • Zabezpieczanie usług infrastrukturalnych w AWS
 • Zabezpieczanie usług kontenerowych w AWS
 • Zabezpieczanie usług rozproszonych w AWS
 • Korzystanie z usług zabezpieczeń AWS

Dzień 3

 • Ochrona danych w chmurze AWS
 • Analiza przypadku: Tworzenie kontrolowanych obciążeń w AWS
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w chmurze
Online training
Modality: L

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 5.500,- PLN
Classroom training
Modality: C

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 5.500,- PLN

harmonogram

Angielski
1 hour difference
2020-06-21 ― 2020-06-23 Online training Time zone: UTC+3
2020-08-03 ― 2020-08-05 Online training Time zone: BST
2020-09-14 ― 2020-09-16 Online training Time zone: EEST
2020-10-12 ― 2020-10-14 Online training This is an Angielski language FLEX course.
Time zone: BST
2020-11-09 ― 2020-11-11 Online training Time zone: EET
2 hours difference
2020-06-14 ― 2020-06-16 Online training Time zone: UTC+4
6 hours difference
2020-12-02 ― 2020-12-04 Online training Time zone: EST
7 hours difference
2020-08-12 ― 2020-08-14 Online training Time zone: EST
2020-10-19 ― 2020-10-21 Online training Time zone: EST
9 hours difference
2020-06-23 ― 2020-06-25 Online training Time zone: PDT
This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.
Europa
Polska

Currently no local training dates available.  For enquiries please write to info@fastlane.pl.

Niemcy
2020-09-21 ― 2020-09-23 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
2020-10-19 ― 2020-10-21 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
2020-11-09 ― 2020-11-11 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
2020-12-07 ― 2020-12-09 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
Holandia
2020-10-19 ― 2020-10-21 Utrecht Język szkolenia: Angielski Enroll
Szwajcaria
2020-12-07 ― 2020-12-09 Zurych Enroll
2020-12-07 ― 2020-12-09 Basel Enroll
2020-12-07 ― 2020-12-09 Bern Enroll
Wielka Brytania
2020-10-12 ― 2020-10-14 Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.