Security Engineering on AWS (AWSSO)

Course Description Schedule Course Outline
 

Profil słuchaczy

Zapraszamy na szkolnie:

 • Inżynierów bezpieczeństwa
 • Architektów bezpieczeństwa
 • Analityków bezpieczeństwa
 • Audytorów bezpieczeństwa
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie, audyt i testowanie infrastruktury informatycznej oraz zapewnienie zgodności infrastruktury z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ryzyka oraz zgodności

Wymagania

Zalecamy, aby uczestnicy kursu spełniali następujące wymagania wstępne:

 • Uczestnictwo w kursie podstawowym z bezpieczeństwa w Amazon Web Services: AWS Security Fundamentals
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności z przepisami oraz ich kontroli
 • Wiedza z zakresu praktyk bezpieczeństwa IT
 • Wiedza z zakresy tworzenia infrastruktury IT
 • Znajomość koncepcji Cloud Computing

Cel szkolenia

Szkolenie Security Operations on AWS demonstrują, jak skutecznie zastosować usługi bezpieczeństwa AWS, tak aby zachować bezpieczeństwo oraz zgodność z chmurą Amazon Web Services. Kurs koncentruje się na najlepszych praktykach, sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa AWS, które można wdrożyć w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i systemów w chmurze. Szkolenie to podkreśla funkcje zabezpieczania kluczowych usług w AWS takich jak obliczeniowe (EC2), składowania danych oraz usługi sieciowe i bazodanowe. Kurs ten odnosi się również do standardów oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jak również do standardów zgodności z przepisami oraz analizuje przypadki użycia w celu prowadzenia regulowanych obciążeń w oparciu o AWS w różnych branżach, na całym świecie. Z tego szkolenia dowiesz się także, jak wykorzystać usługi i narzędzia AWS do automatyzacji i ciągłego monitorowania, za razem zwiększając poziom bezpieczeństwa. Kurs nauczy Cię: Trzy dni sprawią, że wiedział/wiedziała jak należy:

 • Zastosować model odpowiedzialności bezpieczeństwo w AWS.
 • Zarządzać tożsamością użytkownika oraz zarządzać dostępem w chmurze Amazon Web Services.
 • Użyć usług bezpieczeństwa w AWS, takich jak AWS Identity and Access Management, Amazon Virtual Private Cloud, AWS Config, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service, AWS CloudHSM, and AWS Trusted Advisor
 • Wprowadzić lepszą kontrolę bezpieczeństwa dla zasobów w chmurze AWS.
 • Zarządzać i kontrolować swoje zasoby w Amazon Web Services z perspektywy bezpieczeństwa.
 • Monitorować, logować oraz kontrolować dostęp do usług obliczeniowych (EC2), składowania danych, sieciowych oraz baz danych.
 • Zastosować model rozproszonej odpowiedzialności w ramach AWS.
 • Wskazać usługi oraz narzędzia AWS, które ułatwią automatyzację, monitorowanie oraz zarządzanie bezpieczeństwem w AWS.
 • Zarządzać incydentami bezpieczeństwa w chmurze Amazon Web Services.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Cloud Security
 • Bezpieczeństwo chmury AWS
 • Cloud Aware Governance and Compliance
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem

Dzień 2

 • Zabezpieczanie usług infrastrukturalnych w AWS
 • Zabezpieczanie usług kontenerowych w AWS
 • Zabezpieczanie usług rozproszonych w AWS
 • Korzystanie z usług zabezpieczeń AWS

Dzień 3

 • Ochrona danych w chmurze AWS
 • Analiza przypadku: Tworzenie kontrolowanych obciążeń w AWS
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w chmurze
Classroom training
Modality: C

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 4.900,- PLN
Rejestracja
 
Click on town name to book Schedule
Europa
Polska
2019-03-06 - 2019-03-08 Warszawa Enroll
2019-06-03 - 2019-06-05 Warszawa Enroll
Niemcy
2019-02-04 - 2019-02-06 Berlin Enroll
2019-03-04 - 2019-03-06 Frankfurt Enroll
2019-03-25 - 2019-03-27 Hamburg Enroll
2019-04-23 - 2019-04-25 Monachium Enroll
2019-05-13 - 2019-05-15 Düsseldorf Enroll
2019-06-11 - 2019-06-13 Stuttgart Enroll
2019-07-08 - 2019-07-10 Münster Enroll
2019-08-05 - 2019-08-07 Berlin Enroll
Austria
2019-06-11 - 2019-06-13 Wien (iTLS) Enroll
2019-11-11 - 2019-11-13 Wien (iTLS) Enroll
Croatia
2019-11-27 - 2019-11-29 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Zagreb Język szkolenia: Angielski Enroll
Holandia
2019-04-10 - 2019-04-12 Utrecht Język szkolenia: Angielski Enroll
Macedonia
2019-10-02 - 2019-10-04 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Skopje Język szkolenia: Angielski Enroll
Rumunia
2019-01-30 - 2019-02-01 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Bucharest Język szkolenia: Angielski Enroll
Serbia
2019-04-10 - 2019-04-12 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Belgrade Język szkolenia: Angielski Enroll
Szwajcaria
2019-02-04 - 2019-02-06 Zurych Enroll
2019-04-23 - 2019-04-25 Zurych Enroll
2019-07-08 - 2019-07-10 Zurych Enroll
2019-10-21 - 2019-10-23 Zurych Enroll
Słowenia
2019-06-19 - 2019-06-21 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Ljubljana Język szkolenia: Angielski Enroll
Wielka Brytania
2018-12-18 - 2018-12-20 London Enroll
2019-01-14 - 2019-01-16 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2019-04-10 - 2019-04-12 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2019-05-28 - 2019-05-30 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2019-05-31 - 2019-06-04 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2019-08-12 - 2019-08-14 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2019-10-07 - 2019-10-09 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2019-12-09 - 2019-12-11 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
Liberia
2019-03-18 - 2019-03-20 Monrovia Enroll
2019-06-17 - 2019-06-19 Monrovia Enroll
2019-09-02 - 2019-09-04 Monrovia Enroll
2019-12-02 - 2019-12-04 Monrovia Enroll
Bliski Wschód
Arabia Saudyjska
2019-03-17 - 2019-03-19 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-05-26 - 2019-05-28 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-08-25 - 2019-08-27 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-11-17 - 2019-11-19 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
Bahrain
2019-02-17 - 2019-02-19 Manama Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-05-05 - 2019-05-07 Manama Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-07-28 - 2019-07-30 Manama Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-10-27 - 2019-10-29 Manama Język szkolenia: Angielski Enroll
Jordania
2019-02-24 - 2019-02-26 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-05-19 - 2019-05-21 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-08-25 - 2019-08-27 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-11-11 - 2019-11-13 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
Kuwait
2019-03-03 - 2019-03-05 Kuwait City Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-05-12 - 2019-05-14 Kuwait City Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-08-04 - 2019-08-06 Kuwait City Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-11-03 - 2019-11-05 Kuwait City Język szkolenia: Angielski Enroll
Lebanon
2019-03-03 - 2019-03-05 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-05-26 - 2019-05-28 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-09-02 - 2019-09-04 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-11-17 - 2019-11-19 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
Oman
2019-03-10 - 2019-03-12 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-05-19 - 2019-05-21 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-08-18 - 2019-08-20 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-11-11 - 2019-11-13 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
Qatar
2019-02-17 - 2019-02-19 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-05-05 - 2019-05-07 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-07-28 - 2019-07-30 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-10-27 - 2019-10-29 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
Zjednoczone Emiraty Arabskie
2019-02-17 - 2019-02-19 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2019-05-05 - 2019-05-07 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2019-07-28 - 2019-07-30 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2019-10-27 - 2019-10-29 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
Afryka
Egipt
2019-02-17 - 2019-02-19 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-05-12 - 2019-05-14 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-08-18 - 2019-08-20 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2019-11-03 - 2019-11-05 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
Kenya
2019-02-25 - 2019-02-27 Nairobi Enroll
2019-06-03 - 2019-06-05 Nairobi Enroll
2019-08-19 - 2019-08-21 Nairobi Enroll
2019-11-11 - 2019-11-13 Nairobi Enroll
South Africa
2019-02-11 - 2019-02-13 Johannesburg Enroll
2019-05-13 - 2019-05-15 Johannesburg Enroll
2019-08-05 - 2019-08-07 Johannesburg Enroll
2019-11-04 - 2019-11-06 Johannesburg Enroll
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.
 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!