Security Engineering on AWS (AWSSO)

 

Profil słuchaczy

Zapraszamy na szkolnie:

 • Inżynierów bezpieczeństwa
 • Architektów bezpieczeństwa
 • Analityków bezpieczeństwa
 • Audytorów bezpieczeństwa
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie, audyt i testowanie infrastruktury informatycznej oraz zapewnienie zgodności infrastruktury z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ryzyka oraz zgodności

Wymagania

Zalecamy, aby uczestnicy kursu spełniali następujące wymagania wstępne:

 • Uczestnictwo w kursie podstawowym z bezpieczeństwa w Amazon Web Services: AWS Security Fundamentals
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności z przepisami oraz ich kontroli
 • Wiedza z zakresu praktyk bezpieczeństwa IT
 • Wiedza z zakresy tworzenia infrastruktury IT
 • Znajomość koncepcji Cloud Computing

Cel szkolenia

Szkolenie Security Operations on AWS demonstrują, jak skutecznie zastosować usługi bezpieczeństwa AWS, tak aby zachować bezpieczeństwo oraz zgodność z chmurą Amazon Web Services. Kurs koncentruje się na najlepszych praktykach, sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa AWS, które można wdrożyć w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i systemów w chmurze. Szkolenie to podkreśla funkcje zabezpieczania kluczowych usług w AWS takich jak obliczeniowe (EC2), składowania danych oraz usługi sieciowe i bazodanowe. Kurs ten odnosi się również do standardów oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jak również do standardów zgodności z przepisami oraz analizuje przypadki użycia w celu prowadzenia regulowanych obciążeń w oparciu o AWS w różnych branżach, na całym świecie. Z tego szkolenia dowiesz się także, jak wykorzystać usługi i narzędzia AWS do automatyzacji i ciągłego monitorowania, za razem zwiększając poziom bezpieczeństwa. Kurs nauczy Cię: Trzy dni sprawią, że wiedział/wiedziała jak należy:

 • Zastosować model odpowiedzialności bezpieczeństwo w AWS.
 • Zarządzać tożsamością użytkownika oraz zarządzać dostępem w chmurze Amazon Web Services.
 • Użyć usług bezpieczeństwa w AWS, takich jak AWS Identity and Access Management, Amazon Virtual Private Cloud, AWS Config, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service, AWS CloudHSM, and AWS Trusted Advisor
 • Wprowadzić lepszą kontrolę bezpieczeństwa dla zasobów w chmurze AWS.
 • Zarządzać i kontrolować swoje zasoby w Amazon Web Services z perspektywy bezpieczeństwa.
 • Monitorować, logować oraz kontrolować dostęp do usług obliczeniowych (EC2), składowania danych, sieciowych oraz baz danych.
 • Zastosować model rozproszonej odpowiedzialności w ramach AWS.
 • Wskazać usługi oraz narzędzia AWS, które ułatwią automatyzację, monitorowanie oraz zarządzanie bezpieczeństwem w AWS.
 • Zarządzać incydentami bezpieczeństwa w chmurze Amazon Web Services.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Cloud Security
 • Bezpieczeństwo chmury AWS
 • Cloud Aware Governance and Compliance
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem

Dzień 2

 • Zabezpieczanie usług infrastrukturalnych w AWS
 • Zabezpieczanie usług kontenerowych w AWS
 • Zabezpieczanie usług rozproszonych w AWS
 • Korzystanie z usług zabezpieczeń AWS

Dzień 3

 • Ochrona danych w chmurze AWS
 • Analiza przypadku: Tworzenie kontrolowanych obciążeń w AWS
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w chmurze
Classroom training
Modality: C

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 4.900,- PLN
 
Click on town name to book harmonogram
Europa
Polska

Currently no local training dates available.  For enquiries please write to info@fastlane.pl.

Niemcy
2020-02-03 - 2020-02-05 gwarantowane! Berlin Enroll
2020-03-02 - 2020-03-04 Hamburg Enroll
2020-04-06 - 2020-04-08 Monachium Enroll
2020-05-04 - 2020-05-06 Düsseldorf Enroll
2020-06-02 - 2020-06-04 Stuttgart Enroll
2020-07-06 - 2020-07-08 Berlin Enroll
2020-08-03 - 2020-08-05 Hamburg Enroll
2020-08-24 - 2020-08-26 Frankfurt Enroll
Belgia
2020-05-05 - 2020-05-07 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Brussels Język szkolenia: Angielski Enroll
Holandia
2020-05-05 - 2020-05-07 Utrecht Język szkolenia: Angielski Enroll
Litwa
2020-09-14 - 2020-09-16 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Vilnius Język szkolenia: Angielski Enroll
Rumunia
2020-11-09 - 2020-11-11 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Bucharest Język szkolenia: Angielski Enroll
Serbia
2020-05-04 - 2020-05-06 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Belgrade Język szkolenia: Angielski Enroll
Szwajcaria
2020-06-02 - 2020-06-04 Zurych Enroll
2020-06-02 - 2020-06-04 Basel Enroll
2020-06-02 - 2020-06-04 Bern Enroll
2020-12-07 - 2020-12-09 Zurych Enroll
2020-12-07 - 2020-12-09 Basel Enroll
2020-12-07 - 2020-12-09 Bern Enroll
Wielka Brytania
2020-05-05 - 2020-05-07 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2020-08-03 - 2020-08-05 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2020-10-12 - 2020-10-14 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll

Fast Lane Flex™ Classroom If you can't find a suitable date, don't forget to check our world-wide FLEX training schedule.

Bliski Wschód
Arabia Saudyjska
2020-03-29 - 2020-03-31 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-21 - 2020-06-23 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-09-06 - 2020-09-08 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-12-06 - 2020-12-08 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
Jordania
2020-02-02 - 2020-02-04 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-03-29 - 2020-03-31 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-21 - 2020-06-23 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-09-20 - 2020-09-22 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
Lebanon
2020-01-26 - 2020-01-28 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-03-22 - 2020-03-24 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-14 - 2020-06-16 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-09-13 - 2020-09-15 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
Oman
2020-03-23 - 2020-03-25 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-14 - 2020-06-16 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-08-30 - 2020-09-01 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-11-29 - 2020-12-01 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
Qatar
2020-03-15 - 2020-03-17 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-07 - 2020-06-09 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-08-23 - 2020-08-25 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-11-22 - 2020-11-24 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
Zjednoczone Emiraty Arabskie
2020-03-08 - 2020-03-10 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2020-05-31 - 2020-06-02 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2020-08-16 - 2020-08-18 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2020-11-15 - 2020-11-17 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
Afryka
Egipt
2020-03-15 - 2020-03-17 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-07 - 2020-06-09 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-09-06 - 2020-09-08 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.