Security Engineering on AWS (AWSSO)

 

Profil słuchaczy

Zapraszamy na szkolnie:

 • Inżynierów bezpieczeństwa
 • Architektów bezpieczeństwa
 • Analityków bezpieczeństwa
 • Audytorów bezpieczeństwa
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie, audyt i testowanie infrastruktury informatycznej oraz zapewnienie zgodności infrastruktury z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ryzyka oraz zgodności

Wymagania

Zalecamy, aby uczestnicy kursu spełniali następujące wymagania wstępne:

 • Uczestnictwo w kursie podstawowym z bezpieczeństwa w Amazon Web Services: AWS Security Fundamentals
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania, ryzyka i zgodności z przepisami oraz ich kontroli
 • Wiedza z zakresu praktyk bezpieczeństwa IT
 • Wiedza z zakresy tworzenia infrastruktury IT
 • Znajomość koncepcji Cloud Computing

Cel szkolenia

Szkolenie Security Operations on AWS demonstrują, jak skutecznie zastosować usługi bezpieczeństwa AWS, tak aby zachować bezpieczeństwo oraz zgodność z chmurą Amazon Web Services. Kurs koncentruje się na najlepszych praktykach, sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa AWS, które można wdrożyć w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i systemów w chmurze. Szkolenie to podkreśla funkcje zabezpieczania kluczowych usług w AWS takich jak obliczeniowe (EC2), składowania danych oraz usługi sieciowe i bazodanowe. Kurs ten odnosi się również do standardów oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jak również do standardów zgodności z przepisami oraz analizuje przypadki użycia w celu prowadzenia regulowanych obciążeń w oparciu o AWS w różnych branżach, na całym świecie. Z tego szkolenia dowiesz się także, jak wykorzystać usługi i narzędzia AWS do automatyzacji i ciągłego monitorowania, za razem zwiększając poziom bezpieczeństwa. Kurs nauczy Cię: Trzy dni sprawią, że wiedział/wiedziała jak należy:

 • Zastosować model odpowiedzialności bezpieczeństwo w AWS.
 • Zarządzać tożsamością użytkownika oraz zarządzać dostępem w chmurze Amazon Web Services.
 • Użyć usług bezpieczeństwa w AWS, takich jak AWS Identity and Access Management, Amazon Virtual Private Cloud, AWS Config, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service, AWS CloudHSM, and AWS Trusted Advisor
 • Wprowadzić lepszą kontrolę bezpieczeństwa dla zasobów w chmurze AWS.
 • Zarządzać i kontrolować swoje zasoby w Amazon Web Services z perspektywy bezpieczeństwa.
 • Monitorować, logować oraz kontrolować dostęp do usług obliczeniowych (EC2), składowania danych, sieciowych oraz baz danych.
 • Zastosować model rozproszonej odpowiedzialności w ramach AWS.
 • Wskazać usługi oraz narzędzia AWS, które ułatwią automatyzację, monitorowanie oraz zarządzanie bezpieczeństwem w AWS.
 • Zarządzać incydentami bezpieczeństwa w chmurze Amazon Web Services.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Cloud Security
 • Bezpieczeństwo chmury AWS
 • Cloud Aware Governance and Compliance
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem

Dzień 2

 • Zabezpieczanie usług infrastrukturalnych w AWS
 • Zabezpieczanie usług kontenerowych w AWS
 • Zabezpieczanie usług rozproszonych w AWS
 • Korzystanie z usług zabezpieczeń AWS

Dzień 3

 • Ochrona danych w chmurze AWS
 • Analiza przypadku: Tworzenie kontrolowanych obciążeń w AWS
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w chmurze
Classroom training
Modality: C

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 4.900,- PLN
 
Click on town name to book harmonogram
Europa
Polska

Currently no local training dates available.  For enquiries please write to info@fastlane.pl.

Niemcy
2019-11-11 - 2019-11-13 Düsseldorf Enroll
2019-12-09 - 2019-12-11 Stuttgart Enroll
2020-01-06 - 2020-01-08 Münster Enroll
2020-02-03 - 2020-02-05 Berlin Enroll
2020-03-02 - 2020-03-04 Hamburg Enroll
2020-04-06 - 2020-04-08 Monachium Enroll
2020-05-04 - 2020-05-06 Düsseldorf Enroll
2020-06-02 - 2020-06-04 Stuttgart Enroll
Austria
2019-11-11 - 2019-11-13 Wien (iTLS) Enroll
Croatia
2019-11-27 - 2019-11-29 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Zagreb Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-02-03 - 2020-02-05 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Zagreb Język szkolenia: Angielski Enroll
Holandia
2019-12-09 - 2019-12-11 Utrecht Język szkolenia: Angielski Enroll
Litwa
2020-09-14 - 2020-09-16 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Vilnius Język szkolenia: Angielski Enroll
Rumunia
2020-11-09 - 2020-11-11 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Bucharest Język szkolenia: Angielski Enroll
Serbia
2020-05-04 - 2020-05-06 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Belgrade Język szkolenia: Angielski Enroll
Szwajcaria
2020-06-02 - 2020-06-04 Zurych Enroll
2020-12-07 - 2020-12-09 Zurych Enroll
Słowenia
2019-12-09 - 2019-12-11 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Ljubljana Język szkolenia: Angielski Enroll
Wielka Brytania
2019-12-09 - 2019-12-11 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2020-01-13 - 2020-01-15 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2020-05-05 - 2020-05-07 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2020-08-03 - 2020-08-05 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2020-10-12 - 2020-10-14 FLEX training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll

Fast Lane Flex™ Classroom If you can't find a suitable date, don't forget to check our world-wide FLEX training schedule.

Liberia
2019-12-02 - 2019-12-04 Monrovia Enroll
Bliski Wschód
Arabia Saudyjska
2019-11-17 - 2019-11-19 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-03-29 - 2020-03-31 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-21 - 2020-06-23 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-09-06 - 2020-09-08 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-12-06 - 2020-12-08 Riyadh Język szkolenia: Angielski Enroll
Jordania
2019-11-11 - 2019-11-13 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-02-02 - 2020-02-04 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-03-29 - 2020-03-31 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-21 - 2020-06-23 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-09-20 - 2020-09-22 Amman Język szkolenia: Angielski Enroll
Lebanon
2019-11-17 - 2019-11-19 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-01-26 - 2020-01-28 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-03-22 - 2020-03-24 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-14 - 2020-06-16 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-09-13 - 2020-09-15 Beirut Język szkolenia: Angielski Enroll
Oman
2019-11-11 - 2019-11-13 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-03-23 - 2020-03-25 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-14 - 2020-06-16 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-08-30 - 2020-09-01 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-11-29 - 2020-12-01 Muscat Język szkolenia: Angielski Enroll
Qatar
2019-10-27 - 2019-10-29 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-03-15 - 2020-03-17 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-07 - 2020-06-09 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-08-23 - 2020-08-25 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-11-22 - 2020-11-24 Doha Język szkolenia: Angielski Enroll
Zjednoczone Emiraty Arabskie
2019-10-27 - 2019-10-29 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2020-03-08 - 2020-03-10 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2020-05-31 - 2020-06-02 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2020-08-16 - 2020-08-18 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
2020-11-15 - 2020-11-17 Dubaj Język szkolenia: Angielski This course is being delivered by iTLS. Enroll
Afryka
Egipt
2019-11-03 - 2019-11-05 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-01-19 - 2020-01-21 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-03-15 - 2020-03-17 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-06-07 - 2020-06-09 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
2020-09-06 - 2020-09-08 Kair Język szkolenia: Angielski Enroll
Kenya
2019-11-11 - 2019-11-13 Nairobi Enroll
South Africa
2019-11-04 - 2019-11-06 Johannesburg Enroll
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.