Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Big Data on AWS (BDAWS)

 

Opis szkolenia

Kurs Big Data on AWS wprowadza do opartych na chmurze rozwiązań big data, takich jak Amazon Elastic MapReduce (EMR), Amazon Redshift, Amazon Kinesis i innych platform big data w AWS. W tym kursie pokażemy, jak używać Amazon EMR do przetwarzania danych przy użyciu szerokiego ekosystemu narzędzi Hadoop, takich jak Hive i Hue. Nauczymy Cię również, jak tworzyć środowiska dużych zbiorów danych, współpracować z Amazon DynamoDB, Amazon Redshift i Amazon Kinesis oraz wykorzystywać sprawdzone metody projektowania dużych środowisk danych pod kątem bezpieczeństwa i opłacalności kosztowej.

Profil słuchaczy

 • Osoby odpowiedzialne za projektowanie i wdrażanie rozwiązań big data.
 • Data Scientists i Data Analysts zainteresowani rozwiązaniami big data w AWS

Wymagania

Zalecamy, aby uczestnicy kursu spełniali następujące warunki wstępne:

 • Podstawowa znajomość technologii big data, w tym zadawanie zapytań w Apache Hadoop, MapReduce, HDFS i SQL/NoSQL.
 • Uczestnicy powinni ukończyć szkolenie online Big Data Technology Fundamentals lub mieć podobne doświadczenie.
 • Bieżąca wiedza na temat podstawowych usług AWS i implementacji chmury publicznej.
 • Uczestnicy powinni ukończyć kurs AWS Technical Essentials (AWSE) lub mieć podobne doświadczenie.
 • Podstawowe zrozumienie hurtowni danych, relacyjnych systemów bazodanowych i projektowania baz danych.

Cel szkolenia

Ten kurs uczy, jak:

 • Dopasować rozwiązania AWS do dużego ekosystemu danych.
 • Wykorzystanie Apache Hadoop w kontekście Amazon EMR.
 • Omówienie komponentów klastra usługi Amazon EMR.
 • Uruchomienie i skonfigurowanie klastera Amazon EMR.
 • Wykorzystanie narzędzi programistycznych dostępnych dla Amazon EMR, w tym Hive, Pig oraz Streaming.
 • Wykorzystanie Hue celem poprawienia łatwości korzystania z usługi Amazon EMR.
 • Użycie analityki Spark i Spark SQL w Amazon EMR.
 • Dobranie odpowiednich opcji przechowywania danych AWS.
 • Identyfikacji korzyści płynących z używania Kinesis Amazon do przetwarzania dużych danych w czasie prawie rzeczywistym.
 • Definiowanie koncepcji magazynowania danych oraz baz danych.
 • Wykorzystanie Amazon Redshift, aby efektywnie przechowywać i analizować dane.
 • Zrozumienie i zarządzanie kosztami i bezpieczeństwem dla wdrożeń Amazon EMR i Amazon Redshift.
 • Określenie opcji przetwarzania, przesyłania i kompresowania danych.
 • Użycie oprogramowania do wizualizacji danych i zapytań.
 • Zarządzanie przepływami za pomocą usługi AWS Data Pipeline.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Big Data
 • Przyswajanie, transfer i kompresja
 • Rozwiązania pamięci masowej
 • Przechowywanie i odpytywanie danych w DynamoDB
 • Big Data Processing i Amazon Kinesis
 • Wprowadzenie do Apache Hadoop i Amazon EMR
 • Korzystanie z Amazon Elastic MapReduce

Dzień 2

 • Schematy programowania Hadoop
 • Przetwarzanie logów serwera za pomocą Hive w Amazon EMR
 • Przetwarzanie danych przy użyciu Hadoop Streaming w Amazon EMR
 • Usprawnianie pracy z Amazon EMR przy pomocy Hue.
 • Uruchamianie Pig Scripts w Hue na Amazon EMR
 • Spark w Amazon EMR
 • Interaktywne tworzenie i wydawanie zapytań za pomocą Spark i Spark SQL na Amazon EMR
 • Zarządzanie kosztami EMR w Amazon
 • Zabezpieczanie wdrożeń platformy Amazon EMR

Dzień 3

 • Hurtownie danych oraz kolumnowe bazy danych
 • Amazon Redshift i Big Data
 • Optymalizacja środowiska Amazon Redshift
 • Wzorce projektowe Big Data
 • Wizualizacja i zarządzanie dużych zbiorów danych
 • Używanie Tibco Spotfire do wizualizacji dużych zbiorów danych
Online training
Modality: L

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 5.500,- PLN
Classroom training
Modality: C

Trwa 3 dni

Cena (excl. tax)
 • Polska: 5.500,- PLN

harmonogram

Polish
Time zone CET
2020-11-18 ― 2020-11-20 Online training Time zone: Central European Time (CET)
Guaranteed date:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.
Europa
Polska

Currently no local training dates available.  For enquiries please write to info@fastlane.pl.

Niemcy
2020-12-07 ― 2020-12-09 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
2021-01-25 ― 2021-01-27 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
2021-03-15 ― 2021-03-17 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
2021-05-10 ― 2021-05-12 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
2021-08-30 ― 2021-09-01 Online training This is an Niemiecki language FLEX course.   Time zone: Europe/Berlin Enroll
2021-11-15 ― 2021-11-17 Stuttgart Enroll
Austria
2021-03-15 ― 2021-03-17 Wien (iTLS) Enroll
Croatia
2021-10-27 ― 2021-10-29 Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Zagreb Język szkolenia: Angielski Enroll
Estonia
2021-02-10 ― 2021-02-12 Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Tallinn Język szkolenia: Angielski Enroll
Rumunia
2021-05-19 ― 2021-05-21 Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Bucharest Język szkolenia: Angielski Enroll
Szwajcaria
2021-01-25 ― 2021-01-27 Zurych Enroll
2021-03-15 ― 2021-03-17 Zurych Enroll
2021-05-10 ― 2021-05-12 Zurych Enroll
2021-08-30 ― 2021-09-01 Zurych Enroll
Słowenia
2021-09-01 ― 2021-09-03 Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/Ljubljana Język szkolenia: Angielski Enroll
Wielka Brytania
2021-05-26 ― 2021-05-28 Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2021-08-16 ― 2021-08-18 Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
2021-11-01 ― 2021-11-03 Online training This is an Angielski language FLEX course.   Time zone: Europe/London Enroll
Włochy
2021-02-08 ― 2021-02-10 Roma Enroll
2021-04-12 ― 2021-04-14 milano Enroll
2021-05-24 ― 2021-05-26 Roma Enroll
2021-09-06 ― 2021-09-08 milano Enroll
2021-10-04 ― 2021-10-06 Roma Enroll
2021-11-15 ― 2021-11-17 milano Enroll
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.