Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 

Click on town name to book. 03/2019
VAVAUEM
VMware App Volumes and User Environment Manager on Horizon guaranteed!
25/03/2019 - 27/03/2019
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Course language: English guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an English language FLEX course. guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
DCAROS
Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI Course language: English guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Course language: English guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Course language: English guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an Italiano language FLEX course. guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
NSXDD
VMware NSX: Design and Deploy Course language: English guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
25/03/2019 - 29/03/2019
NSXSDWDM
VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage Course language: English guaranteed!
27/03/2019
NSXSDWDM
VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage guaranteed!
28/03/2019

04/2019
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace guaranteed!
01/04/2019 - 02/04/2019
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace Course language: English guaranteed!
01/04/2019 - 02/04/2019
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage guaranteed!
01/04/2019 - 03/04/2019
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
01/04/2019 - 05/04/2019
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
01/04/2019 - 05/04/2019
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Course language: English guaranteed!
01/04/2019 - 05/04/2019
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
01/04/2019 - 05/04/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 01/04/2019 - 05/04/2019
DCAROS
Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI guaranteed!
01/04/2019 - 05/04/2019 £ 3,140.-
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Course language: deutsch guaranteed!
01/04/2019 - 05/04/2019
VWOSUEMA
VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management Administrators guaranteed!
03/04/2019 - 04/04/2019
VHDW
VMware Horizon 7: Design Workshop guaranteed!
03/04/2019 - 05/04/2019
VSTW
VMware vSAN: Troubleshooting Workshop guaranteed!
04/04/2019 - 05/04/2019
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage guaranteed!
08/04/2019 - 10/04/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage Course language: English 08/04/2019 - 10/04/2019
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 08/04/2019 - 10/04/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 08/04/2019 - 12/04/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 08/04/2019 - 12/04/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 08/04/2019 - 12/04/2019
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
08/04/2019 - 12/04/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 08/04/2019 - 12/04/2019
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility guaranteed!
08/04/2019 - 12/04/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Course language: English 08/04/2019 - 12/04/2019
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an English language FLEX course.
08/04/2019 - 12/04/2019
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale This is an deutsch language FLEX course.
08/04/2019 - 12/04/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 08/04/2019 - 12/04/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 08/04/2019 - 12/04/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Course language: English 08/04/2019 - 12/04/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Course language: English 08/04/2019 - 12/04/2019
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 08/04/2019 - 12/04/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 08/04/2019 - 12/04/2019
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 08/04/2019 - 12/04/2019
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility guaranteed!
08/04/2019 - 12/04/2019
VVFT VMware vSphere: Fast Track 08/04/2019 - 12/04/2019
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 08/04/2019 - 12/04/2019 £ 3,520.-
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
08/04/2019 - 12/04/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Course language: English 08/04/2019 - 12/04/2019
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 15/04/2019 - 17/04/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage Course language: English 15/04/2019 - 17/04/2019
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage This is an English language FLEX course.
15/04/2019 - 17/04/2019 £ 1,940.-
NSXMS NSX Microsegmentation 15/04/2019 - 17/04/2019
NSXMS
NSX Microsegmentation
15/04/2019 - 17/04/2019
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 15/04/2019 - 19/04/2019
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 15/04/2019 - 19/04/2019
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 15/04/2019 - 19/04/2019
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 15/04/2019 - 19/04/2019
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 15/04/2019 - 19/04/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 15/04/2019 - 19/04/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 16/04/2019 - 18/04/2019
VRLIDM
VMware vRealize Log Insight: Deploy and Manage
23/04/2019 - 24/04/2019
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 24/04/2019 - 26/04/2019
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage
29/04/2019 - 03/05/2019
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
29/04/2019 - 03/05/2019
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage This is an English language FLEX course.
29/04/2019 - 03/05/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Course language: English 29/04/2019 - 03/05/2019
NSXTICM VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 29/04/2019 - 03/05/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Course language: Français 29/04/2019 - 03/05/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 29/04/2019 - 03/05/2019
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations
29/04/2019 - 03/05/2019
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
29/04/2019 - 03/05/2019

05/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 06/05/2019 - 10/05/2019
VHVICM
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage This is an Español language FLEX course.
06/05/2019 - 10/05/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 06/05/2019 - 10/05/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Course language: English 06/05/2019 - 10/05/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 06/05/2019 - 10/05/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 06/05/2019 - 10/05/2019
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track This is an English language FLEX course.
06/05/2019 - 10/05/2019
VHICMAVFT VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage plus App Volumes Fast Track Course language: English 06/05/2019 - 10/05/2019
VHICMAVFT
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage plus App Volumes Fast Track Course language: English
06/05/2019 - 10/05/2019
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI 06/05/2019 - 10/05/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 08/05/2019 - 10/05/2019
NSXSDWDM
VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage Course language: English
13/05/2019
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace Course language: English 13/05/2019 - 14/05/2019
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 13/05/2019 - 17/05/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 13/05/2019 - 17/05/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 13/05/2019 - 17/05/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 13/05/2019 - 17/05/2019
DCAROS
Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
13/05/2019 - 17/05/2019
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an English language FLEX course.
13/05/2019 - 17/05/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Course language: English 13/05/2019 - 17/05/2019
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
13/05/2019 - 17/05/2019
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an English language FLEX course. guaranteed!
13/05/2019 - 17/05/2019
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 13/05/2019 - 17/05/2019
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Course language: English guaranteed!
13/05/2019 - 17/05/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 13/05/2019 - 17/05/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 13/05/2019 - 17/05/2019
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations This is an English language FLEX course.
13/05/2019 - 17/05/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Course language: English 13/05/2019 - 17/05/2019
VVFT VMware vSphere: Fast Track 13/05/2019 - 17/05/2019
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization 13/05/2019 - 17/05/2019 £ 3,520.-
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Course language: English 13/05/2019 - 17/05/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 13/05/2019 - 17/05/2019
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 13/05/2019 - 17/05/2019
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
13/05/2019 - 17/05/2019
SANPO6
VMware vSAN: Production Operations [V6.x] This is an English language FLEX course.
20/05/2019 - 21/05/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 20/05/2019 - 22/05/2019
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage This is an English language FLEX course.
20/05/2019 - 22/05/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 20/05/2019 - 22/05/2019
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 20/05/2019 - 22/05/2019
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage This is an English language FLEX course.
20/05/2019 - 22/05/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 20/05/2019 - 24/05/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 20/05/2019 - 24/05/2019
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
20/05/2019 - 24/05/2019
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage This is an English language FLEX course.
20/05/2019 - 24/05/2019
VSDMVSTW VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 20/05/2019 - 24/05/2019
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an Italiano language FLEX course.
20/05/2019 - 24/05/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 20/05/2019 - 24/05/2019
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 20/05/2019 - 24/05/2019
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility Course language: English
20/05/2019 - 24/05/2019
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility Course language: English 20/05/2019 - 24/05/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Course language: English 20/05/2019 - 24/05/2019
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 20/05/2019 - 24/05/2019
VSDMVSTW VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 20/05/2019 - 24/05/2019
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
20/05/2019 - 24/05/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 20/05/2019 - 24/05/2019
VSTW
VMware vSAN: Troubleshooting Workshop This is an English language FLEX course.
22/05/2019 - 23/05/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 27/05/2019 - 29/05/2019
VAVAUEM VMware App Volumes and User Environment Manager on Horizon Course language: Français 27/05/2019 - 29/05/2019
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 27/05/2019 - 30/05/2019 2,500.- €
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 27/05/2019 - 31/05/2019

06/2019
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 03/06/2019 - 05/06/2019
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 03/06/2019 - 07/06/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 03/06/2019 - 07/06/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 03/06/2019 - 07/06/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 03/06/2019 - 07/06/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 03/06/2019 - 07/06/2019
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 03/06/2019 - 07/06/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 03/06/2019 - 07/06/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 03/06/2019 - 07/06/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Course language: English 03/06/2019 - 07/06/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 03/06/2019 - 07/06/2019
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage 03/06/2019 - 07/06/2019
VSDMVSTW VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 03/06/2019 - 07/06/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Course language: English 03/06/2019 - 07/06/2019
VSDMVSTW
VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop
03/06/2019 - 07/06/2019
VHICMAVFT VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage plus App Volumes Fast Track 03/06/2019 - 07/06/2019
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Course language: Français guaranteed!
03/06/2019 - 07/06/2019
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale
03/06/2019 - 07/06/2019
VAVAUEM
VMware App Volumes and User Environment Manager on Horizon
10/06/2019 - 12/06/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Course language: English 10/06/2019 - 14/06/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Course language: English 10/06/2019 - 14/06/2019
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 10/06/2019 - 14/06/2019
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an English language FLEX course.
10/06/2019 - 14/06/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 10/06/2019 - 14/06/2019
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
10/06/2019 - 14/06/2019
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 10/06/2019 - 14/06/2019
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
10/06/2019 - 14/06/2019
NSXSDWDM
VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage
17/06/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 17/06/2019 - 19/06/2019
VAVAUEM VMware App Volumes and User Environment Manager on Horizon 17/06/2019 - 19/06/2019
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 17/06/2019 - 19/06/2019
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 17/06/2019 - 21/06/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 17/06/2019 - 21/06/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 17/06/2019 - 21/06/2019
CADD
VMware Cloud Automation: Design and Deploy This is an English language FLEX course.
17/06/2019 - 21/06/2019
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 17/06/2019 - 21/06/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Course language: English 17/06/2019 - 21/06/2019
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Course language: English 17/06/2019 - 21/06/2019
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale This is an English language FLEX course.
17/06/2019 - 21/06/2019
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 17/06/2019 - 21/06/2019
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations
17/06/2019 - 21/06/2019
CADD VMware Cloud Automation: Design and Deploy 17/06/2019 - 21/06/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 17/06/2019 - 21/06/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 17/06/2019 - 21/06/2019
Fast Lane will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.
 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!