Online training in the virtual classroom
E-Learning offers and more

Find out more

Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 
Click on town name to book. 01/2021
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7] guaranteed!
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x] Course language: English guaranteed!
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] guaranteed!
ASVPWS67 VMware Advanced Skills for vSphere Professionals Workshop Course language: English guaranteed!
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Course language: English guaranteed!
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] guaranteed!
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x] guaranteed!
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] guaranteed!
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. guaranteed! 2,500.- €
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1] guaranteed!
NSXSDWDM VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage Course language: English
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x] guaranteed!
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
02/2021
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x] Course language: Polski
VLCMWS67 VMware vSphere: Practitioner Workshop
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI Course language: English guaranteed!
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7] guaranteed!
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage guaranteed!
VCFMO4 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0] guaranteed!
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Course language: English guaranteed!
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x] Course language: Deutsch
VSO VMware vSphere: Skills for Operators
VCFPD4 VMware Cloud Foundation: Plan and Deploy [V4.0] guaranteed!
VSANDMTS67 VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7] plus VMware vSAN: Troubleshooting [V6.6] Workshop
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
VSANDMTS67 VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7] plus VMware vSAN: Troubleshooting [V6.6] Workshop
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
TKGICM1 VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Course language: Deutsch
VOSTFT7 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. 2,750.- €
VCBEDRA VMware Carbon Black EDR Administrator
VCBEDRAA VMware Carbon Black EDR Advanced Administrator
VCBEDRAAN VMware Carbon Black EDR Advanced Analyst
TKGICM1 VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
WS1UEMBC20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Bootcamp [V20.x]
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. 2,500.- €
ATSWS67 VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop
VHDW VMware Horizon 7: Design Workshop
WS1UEMTS20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Troubleshooting [V20.x]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Course language: English
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7] Course language: English
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7]
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1]
VOSTFT7 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
WS1AI20 VMware Workspace ONE: Advanced Integration [V20.x]
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0] Course language: Deutsch
VRAAFT8 VMware vRealize Automation: Advanced Features and Troubleshooting [V8.x] Course language: English
TKGICM1 VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0] Course language: English
VRADD VMware vRealize Automation: Design and Deploy
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage
VCFMO4 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0] Course language: English
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7] Course language: English
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
03/2021
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy Course language: English
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
WS1AI20 VMware Workspace ONE: Advanced Integration [V20.x]
VHDW VMware Horizon 7: Design Workshop
VLCMWS67 VMware vSphere: Practitioner Workshop Course language: English
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
ASVPWS67 VMware Advanced Skills for vSphere Professionals Workshop
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VCFPD4 VMware Cloud Foundation: Plan and Deploy [V4.0]
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1]
VCFMO4 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0]
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x]
NSXSDWDM VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage
VOSTFT7 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VSWN7 VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7]
VCDICM101 VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
TRMQICM VMware Tanzu RabbitMQ: Install, Configure, Manage
VCBACA VMware Carbon Black App Control Administrator
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Course language: Français
VOSTFT7 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
VCDICM101 VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Course language: Deutsch
WS1AI20 VMware Workspace ONE: Advanced Integration [V20.x] Course language: English
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x]
VCDTO10 VMware vCloud Director: Tenant Operations [V10.x] Course language: English
VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1]
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7]
ASVPWS67 VMware Advanced Skills for vSphere Professionals Workshop
VRAAFT8 VMware vRealize Automation: Advanced Features and Troubleshooting [V8.x]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. 2,750.- €
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
TASICM VMware Tanzu Application Service: Install, Configure, Manage
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
NSXICMTOFT VMware NSX: Install, Configure, Manage plus Troubleshooting & Operations Fast Track
VRNIICM5 VMware vRealize Network Insight: Install, Configure, Manage [V5.0] Course language: English
TKGICM1 VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0] Course language: English
TMCMO2020 VMware Tanzu Mission Control: Management and Operations 2020 Course language: English
04/2021
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Course language: English
WS1UEMBC20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Bootcamp [V20.x]
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
ATSWS67 VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
WS1UEMTS20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Troubleshooting [V20.x]
VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7]
HDMAPFT8 VMware Horizon 8: Deploy and Manage plus App Volumes Fast Track
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
VSANDMTS67 VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7] plus VMware vSAN: Troubleshooting [V6.6] Workshop
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
ASVPWS67 VMware Advanced Skills for vSphere Professionals Workshop
WS1DITSFT20 Workspace ONE: Unified Endpoint Mgmt Troubleshooting, Adv Integration, and Design Fast Track [V20.x]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VCDICM101 VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
TRMQICM VMware Tanzu RabbitMQ: Install, Configure, Manage
Guaranteed date:   Fast Lane will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.