Online training in the virtual classroom
E-Learning offers and more

Find out more

Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 
Click on town name to book. 11/2020
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage guaranteed!
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage guaranteed!
VHDW VMware Horizon 7: Design Workshop
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] guaranteed!
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Course language: English guaranteed!
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Course language: English
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
NSXICMTOFT VMware NSX: Install, Configure, Manage plus Troubleshooting & Operations Fast Track
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] guaranteed!
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] guaranteed!
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VSWN7 VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7]
SANPO6 VMware vSAN: Production Operations Course language: English
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] This is a FLEX course. This is an Español language FLEX course.
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0] Course language: English
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] guaranteed!
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] guaranteed!
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Course language: English
ATSWS67 VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Course language: English
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization
12/2020
VSDW7 VMware vSphere: Design [V7]
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Course language: English US$ 3,090.-
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Course language: English US$ 3,090.-
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Course language: English US$ 3,040.-
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy Course language: English
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Course language: English
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Course language: English
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7] guaranteed!
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Course language: English
VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization Course language: English US$ 4,625.-
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization Course language: English
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Course language: English
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] This is a FLEX course. This is an Español language FLEX course.
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Course language: English US$ 3,090.-
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Course language: English US$ 3,090.-
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is a FLEX course. This is an Español language FLEX course. 1,880.- €
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0]
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0]
ATSWS67 VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop Course language: English
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage This is a FLEX course. This is an Español language FLEX course. 1,880.- €
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Course language: English
H7ICM77 VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7.7]
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
VLCMWS67 VMware vSphere: Practitioner Workshop
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage
01/2021
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Course language: Deutsch
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Course language: English
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Course language: English
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Course language: Deutsch
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. 2,500.- €
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
Guaranteed date:   Fast Lane will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.