Gwarantowane terminy

Gwarantowane terminyW Fast Lane zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem. Dlatego z przyjemnością zapewniamy wybraną liczbę kursów, które mają gwarantowane terminy, niezależnie od liczby studentów uczestniczących. Uważamy, że to proaktywne podejście do szkoleń informatycznych zapewnia firmom wysoki poziom pewności, że ich kurs nie zostanie anulowany. Dzięki gwarantowanemu harmonogramowi planowanie treningu z wyprzedzeniem staje się łatwiejsze, bardziej opłacalne i zapewnia otrzymanie wymaganej edukacji zgodnie z przyjętym harmonogramem.


Region

Polska Europa Ameryka Azja i Pacyfik Wszystkie

Click on town name to book. Cisco Systems

SSFAMP
Protecting against Malware Threats with Cisco AMP for Endpoints
2020-02-25 ― 2020-02-27
SSFAMP
Protecting against Malware Threats with Cisco AMP for Endpoints
2020-03-11 ― 2020-03-13
SSFIPS
Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS
2020-03-16 ― 2020-03-20

Cisco Learning Services

MENPI
Managing Enterprise Networks with Cisco Prime Infrastructure
2020-02-24 ― 2020-02-28
NSO201
Cisco Network Service Orchestrator (NSO) Essentials for Programmers and Network Architects (v3.0) Język szkolenia: Angielski
2020-02-25 ― 2020-02-28
ENSDA
Deploying Cisco SD-Access Język szkolenia: Angielski
2020-02-25 ― 2020-02-28
DCACIO
Cisco Application Centric Infrastructure Operations and Troubleshooting
2020-03-03 ― 2020-03-05
NSO201
Cisco Network Service Orchestrator (NSO) Essentials for Programmers and Network Architects (v3.0)
2020-03-10 ― 2020-03-13
ISESDA
Configuring Cisco ISE Essentials for SD-Access
2020-03-12 ― 2020-03-13
OPT300
Cisco Optical Technology Advanced
2020-03-16 ― 2020-03-20
ENSDA
Deploying Cisco SD-Access
2020-03-17 ― 2020-03-20
COLLAB250
Cisco Meeting Server Intermediate
2020-03-23 ― 2020-03-24

NetApp

ONTAP9ADM
ONTAP Cluster Administration (ONTAP 9.6) This is a FLEX course.
2020-03-09 ― 2020-03-11
DATAPROT9
ONTAP Data Protection Administration (ONTAP 9.6) This is a FLEX course.
2020-03-12 ― 2020-03-13

VMware

VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an Hiszpania language FLEX course.
2020-02-24 ― 2020-02-28
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility
2020-02-24 ― 2020-02-28
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility
2020-02-24 ― 2020-02-28
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
2020-02-24 ― 2020-02-28
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
2020-02-24 ― 2020-02-28
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track
2020-02-24 ― 2020-02-28
VSTS
VMware vSphere: Troubleshooting Workshop
2020-02-24 ― 2020-02-28
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
2020-02-24 ― 2020-02-28
WS1DITSFT19
Workspace ONE: Unified Endpoint Mgmt Troubleshooting Adv Integration and Design Fast Track [V19.x]
2020-02-24 ― 2020-02-28
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage This is an Angielski language FLEX course.
2020-02-26 ― 2020-02-28
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski
2020-03-01 ― 2020-03-05
NSXTDCD
VMware NSX-T Data Center: Design
2020-03-02 ― 2020-03-06
NSXDD
VMware NSX: Design and Deploy Język szkolenia: Angielski
2020-03-02 ― 2020-03-06
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
2020-03-02 ― 2020-03-06
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
2020-03-02 ― 2020-03-06
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
2020-03-02 ― 2020-03-06
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage
2020-03-02 ― 2020-03-04
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Język szkolenia: Angielski
2020-03-02 ― 2020-03-06
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Język szkolenia: Angielski
2020-03-02 ― 2020-03-06
VSTW
VMware vSAN: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski
2020-03-03 ― 2020-03-04
VHICMAVFT
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage plus App Volumes Fast Track
2020-03-09 ― 2020-03-13
VHTPO
VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization Język szkolenia: Angielski
2020-03-09 ― 2020-03-13
VHTPO
VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization Język szkolenia: Angielski
2020-03-09 ― 2020-03-13
NSXTDCICM
VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage
2020-03-09 ― 2020-03-13
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2020-03-09 ― 2020-03-13
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski
2020-03-09 ― 2020-03-13
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale
2020-03-09 ― 2020-03-13
NSXTDCD
VMware NSX-T Data Center: Design
2020-03-16 ― 2020-03-20
NSXTDCICM
VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2020-03-16 ― 2020-03-20
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale
2020-03-16 ― 2020-03-20
r