Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Kadra zarządzająca w firmie Fast Lane

Zarząd GLOBALNY

Torsten PoelsTorsten Poels, CEO i Prezes Zarządu

Torsten pracuje w branży IT w Europie od 25 lat. Rozpoczął od projektów szkoleń technicznych i doradztwa, zakładając w 1990 roku swoją pierwszą firmę specjalizującą się w usługach sieciowych najwyższej klasy. Od tego czasu uzyskał szerokie doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży, Read moreprowadząc kilka firm będących partnerami Cisco w ramach programu Cisco Learning Solutions Partners oraz oferujących szkolenia w branży IT. Jest znany z osiągnięć w zakresie szybkiego rozwoju i wzrostu rentowności przedsiębiorstw oraz rozwoju udanych spółek strategicznych. Torsten dołączył do Fast Lane w roku 2003 i jest odpowiedzialny za błyskawiczny rozwój Fast Lane na terenie Europy, Rosji/WNP, Europy Środkowo-Wschodniej, obu Ameryk i Japonii. Torsten posiada dyplom naukowy z inżynierii systemów komputerowych, który otrzymał w PTL Physikalische Technische Lehranstalt, Fachhochschule Wedel w Hamburgu.

Chuck Terrien, Starszy Wiceprezes, Ameryka i EMEA, Członek Zarządu

Chuck Terrien, Starszy Wiceprezes, Ameryka i EMEA, Członek Zarządu Read more dostarczającej rozwiązania Cisco, brał także udział w rozwoju działalności związanej z międzynarodowymi (WW) szkoleniami Cisco dla biznesu. Wcześniej obejmował różne stanowiska techniczne i menedżerskie w dziale sprzętu i oprogramowania w IBM Networking. Posiada tytuł licencjata w zakresie zarządzania, którzy otrzymał na Uniwersytecie Stanowym Michigan oraz tytuł magistra w zakresie wiedzy o systemach komputerowych, który otrzymał na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Binghamton.

Eckhart Eichler, Wiceprezes ds. Cisco Line of Business i Wiceprezes na terenie CEE i Rosji/WNP

Eckhart Eichler posiada wykształcenie oraz znaczne doświadczenie zawodowe w zakresie inżynierii komunikacji; pracuje w europejskim sektorze IT od ponad 25 lat.Rozpoczął karierę jako inżynier systemów w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym, Read morea następnie w 1991 założył własną firmę oferującą usługi doradcze i szkoleniowe. Od tego czasu zajmuje się także działalnością związaną ze szkoleniami Cisco.
Dzięki pracy we własnej firmie oraz w kilku przedsiębiorstwach oferujących doradztwo i szkolenia w zakresie rozwiązań high-tech, zdobył ponad 15 lat doświadczenia jako menedżer, począwszy od zarządzania firmą, a skończywszy na roli dyrektora ds. rozwoju w skali globalnej. W oparciu o jego znajomość zaawansowanych technologii, posiada on udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania i rozwoju projektów biznesowych związanych z technologiami z segmentu high-end; jest również bardzo dobrze znany w branży szkoleń Cisco. Ponadto jest autorem podręcznika o routingu i protokołach routingu oraz wielu artykułów opublikowanych w rozmaitych czasopismach technicznych. Ponadto Eckhart zajmował stanowisko prezesa, wykładowcy oraz instruktora podczas wielu międzynarodowych wydarzeń branżowych.

Alan Lee, Wiceprezes ds. NetApp Line of Business

Alan był zaangażowany w sprzedaż oraz zarządzanie sprzedażą w toku całej swojej kariery zawodowej. Rozpoczął swoją historię w branży IT w roku 1989, zarządzając regionalnym zespołem sprzedaży u amerykańskiego producenta komputerów i integratora sieci. W roku 1995 dołączył do amerykańskiej organizacji szkoleniowej w branży IT, Read morektóra rozwinęła się do poziomu przedsiębiorstwa międzynarodowego. Jako dyrektor ds. klientów krajowych Alan był odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z kilkoma największymi klientami firmy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dołączył do firmy Fast Lane w roku 2005 jako wiceprezes ds. sprzedaży w USA. W roku 2009 Alanowi zaproponowano objęcie jego aktualnego stanowiska obejmującego odpowiedzialność za relacje biznesowe między firmą Fast Lane a NetApp.


Zarządy REGIONALNE

Andy Turner, Dyrektor Zarządzający, Wielka Brytania |

Andy pracuje w przemyśle telekomunikacyjnym i informatycznym od ponad 20 lat. Rozpoczął od pracy w Philips Electronics Group, gdzie był odpowiedzialny za opracowywanie komercyjnych i biznesowych produktów mobilnych Read moreoraz związanych z przesyłem danych w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie oraz rozwijających się rynkach Europy Wschodniej i Indii. W tym okresie zdobył szereg doświadczeń podczas kierowania jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za rozwój produktów oraz powiązanymi programami sprzedaży i marketingu, osiągając dla firmy Philips solidną pozycję na nowych rynkach, a w wielu przypadkach nawet pozycję lidera na rynkach Europy Wschodniej, dzięki wynegocjowaniu wielomilionowych kontraktów z dostawcami usług i firmami pośredniczącymi zarówno w ramach bezpośredniego, jak i pośredniego kanału sprzedaży. W ciągu ostatnich 10 lat Andy piastował stanowisko Głównego Dyrektora Handlowego w wielu firmach świadczących usługi w zakresie edukacji i doradztwa IT w Wielkiej Brytanii, a także na obszarze EMEA – Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Okres ten charakteryzował się dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, fuzjami i przejęciami, jak również współuczestnictwem podczas sprzedaży przedsiębiorstw. Andy posiada tytuł licencjata w zakresie elektroniki uzyskany na Uniwersytecie Brunel, dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie sprzedaży i marketingu oraz członkostwo w licencjonowanym instytucie Chartered Institute of Marketing.

Rüdiger Weskamm, Dyrektor Zarządzający, Niemcy |

Kariera Rüdigera w niemieckiej branży IT trwa od roku 1980 i obejmuje stanowiska zarządcze w Nixdorf Computer, Siemens Nixdorf AG oraz Siemens Business Services.
Read more Pracował w sektorze szkoleniowym i edukacyjnym jako Menedżer Liniowy w zakresie szkoleń dla klientów i pracowników, jako Menedżer Projektu w ramach projektów unijnych oraz jako dyrektor odpowiedzialny za akademię Siemens Internet Academy. Będąc na stanowisku Dyrektora Zarządzającego na terenie Niemiec od roku 2005, Rüdiger jest odpowiedzialny za rozwój biznesowy firmy Fast Lane oraz głównych klientów kluczowych w Niemczech.

Herman Goedman, Dyrektor Zarządzający, kraje Beneluksu |

Herman pracuje w sektorze IT w krajach Beneluksu od roku 1983. Pracował jako programista, menedżer projektu oraz dyrektor u różnych integratorów systemów.
Read more Od roku 1998 jest zaangażowany w szkolenia z zakresu technologii sieciowych jako Dyrektor Generalny u jednego z partnerów edukacyjnych Cisco oferującego także doradztwo w dziedzinie systemów UNIX. Przed podjęciem pracy w firmie Fast Lane Benelux był również członkiem zarządu w dużej międzynarodowej firmie szkoleniowej, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu i relacji, zarządzanie sprzedażą i marketingiem w wielu obszarach ofertowych m.in. Cisco, Microsoft oraz Linux/UNIX.

Francesco Dell’Apa, Dyrektor Zarządzający, Włochy |

Francesco pracuje w branży IT w Europie od 15 lat. Rozpoczął karierę zawodową we Włoszech jako Menedżer Projektu, a następnie spędził 10 lat w dużej, międzynarodowej firmie szkoleniowej, gdzie obejmował różne stanowiska – na początku jako Menedżer Obsługi Handlowej na terenie Włoch; Read more później został Dyrektorem Operacyjnym na teren Włoch i Hiszpanii. Francesco dołączył do firmy Fast Lane w roku 2009 w efekcie przejęcia firmy GKI, gdzie piastował stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Przed objęciem posady Dyrektora Zarządzającego pracował na stanowisku Dyrektora ds. Operacji Sprzedażowych. Francesco posiada dyplom inżyniera elektronika, który otrzymał na Politechnice w Turynie.

Richard Nowak, Dyrektor Sprzedaży, Francja |

Richard ma za sobą 35 lat doświadczenia jako Dyrektor ds. Klientów, Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor ds. Współpracy, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Dyrektor Marketingu oraz Członek Zarządu Read morePrzed objęciem posady Dyrektora Handlowego w firmie Fast Lane piastował kilka stanowisk związanych z zarządzaniem sprzedażą i rozwojem biznesu w międzynarodowych przedsiębiorstwach takich jak Digital Equipment, Peregrine Systems, a także Network Associates i Xerox.

Anders Oxelcrantz, Dyrektor Zarządzający, Skandynawia |

Anders pracuje w skandynawskim sektorze IT od roku 1990. Rozpoczął karierę jako sprzedawca w dziale telekomunikacji, obejmując z czasem stanowisko Menedżera Sprzedaży w dziedzinie usług stanowiących wartość dodaną. Pracował także jako Menedżer ds. Utrzymania Ciągłości Ruchu dla jednego z liderów na szwedzkim rynku w dziedzinie integracji systemów, Read moreco ukierunkowało go na rynek szkoleń.
Anders stworzył dział szkoleń Cisco i Nortel w roku 1994 i rozwijał ten obszar działalności na terenie Skandynawii w przeciągu pięciu lat. Spędził 13 lat w różnych rolach menedżerskich dla skandynawskich i ogólnoeuropejskich organizacji szkoleniowych skupionych głównie na szkoleniach Cisco.

Jens Søltoft Andersen, Dyrektor Zarządzający, Dania |

Jens pracuje w skandynawskim sektorze IT od roku 1993. Rozpoczął pracę w firmie Network Associates w Danii w roku 1999, gdzie skoncentrował się na narzędziu do monitorowania sieci „Sniffer”; wkrótce przydzielono mu odpowiedzialność w tej dziedzinie w Norwegii. Read moreJens zajął się planowaniem i oferowaniem szkoleń dla użytkowników Sniffera, co dało początek dalszemu zainteresowaniu dostarczaniem kursów szkoleniowych dla specjalistów biznesowych. Od listopada 2009 roku Jens jest odpowiedzialny za działania firmy Fast Lane w Danii.

Henrik Hummel, Dyrektor Krajowy, Norwegia |

Henrik Hummel posiada siedmioletnie doświadczenie w sektorze IT i odpowiada za działania firmy Fast Lane w Norwegii. Henrik jest zaangażowany w rozwój dostawców usług zarówno w firmie Telia / Enitel, jak i w Utfors i Travel Link. Henrik zarządza sprzedażą i rozwojem interesów firmy Fast Lane w Norwegii.

Paul de Reuck, Dyrektor Zarządzający, RPA |

Paul pracuje w sektorze IT od 17 lat – na początku zajmował stanowiska techniczne, łącznie z posadą szkoleniowca w zakresie systemów sprzętowych IBM. Pracował dla firm Dell i IBM, a także dla lokalnych firm informatycznych. Zajmował się zarządzaniem sprzedażą, głównie w środowiskach związanych z telekomunikacją i bankowością w RPA; przez kilka lat prowadził również działania w zakresie rozwiązań pamięci masowej jako Dyrektor Platformy dla IBM na terenie Afryki Środkowej i Południowej. Paul dołączył do firmy Fast Lane jako Dyrektor Zarządzający na teren RPA w lipcu 2011 roku.

James Dixon, Dyrektor Marketingu w strefie EMEA |

James studiował marketing na Uniwersytecie w Birmingham przez 4 lata przed podjęciem swojego pierwszego stanowiska menedżerskiego w firmie Westcon UK Ltd – dystrybutora wiodących produktów Read more na rynku technologii sieciowych. Dostarczał wsparcie marketingowe dla wielu głównych sprzedawców współpracujących z firmą Westcon, takich jak British Telecom, Nortel Networks, Extreme Networks, 3 Comm and Packeteer. Po dwóch latach James przeniósł się do sektora szkoleń IT i nie zmienił kierunku w przeciągu 10 lat doświadczenia. James dołączył do firmy Fast Lane w lutym 2010 roku i ponosi najwyższą odpowiedzialność za wszelkie działania marketingowe w firmie Fast Lane, włączając decyzje strategiczne, kontakt ze sprzedawcami i współpracownikami oraz nadzorowanie wykonania planu marketingowego, zapewniając jego terminowe wykonanie w ustalonym budżecie.

Emma Lobley, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Cisco LoB, EMEA |

W toku ponad 15 lat doświadczenia w sektorze IT, z których 12 dotyczyło bezpośrednio szkoleń Cisco, Emma nabyła bardzo bogate doświadczenie w budowaniu relacji z dużymi korporacjami i partnerami Cisco. Jej najważniejszą mocną stroną jest umiejętność budowania relacji na różnych poziomach Read morew ramach organizacji oraz oferowanie przedsiębiorstwom pomocy w zakresie projektowania i realizacji programów szkoleniowych dla personelu i użytkowników końcowych. Zarządzała w sposób bezpośredni wieloma programami szkoleniowymi obejmującymi personel sprzedażowy, inżynierów zajmujących się obsługą przed- i posprzedażową, za pośrednictwem narzędzi do nauczania online lub w ramach tradycyjnych kursów prowadzonych przez instruktora.

Joanna Łuksza, Dyrektor Zarządzający, Polska/CEE |

Joanna Skycka-Łuksza istnieje w polskim biznesie szkoleniowym od 20 lat . Na liście jej sukcesów znajduje się Centrum Szkoleniowe Hector "CSH",które działa nieprzerwanie od lat 90-tych. CSH ma silną pozycję na polskim rynku. Główna działalność centrum szkoleniowego Hector dotyczy technologii Cisco. To rozpoznawalna, profesjonalna firma o długiej historycznej kondycji i doskonałej jakości. Od czerwca 2017 roku Joanna jest Dyrektorem Zarządzającym Fast Lane Poland.

Oleg Feldman, Dyrektor Zarządzający, Rosja/WNP |

Oleg posiada 10 lat doświadczenia w działalności związanej ze szkoleniami Cisco zdobytego podczas pracy dla kilku wiodących partnerów rozwiązań szkoleniowych Cisco (CLSP) na świecie. Pracował jako Dyrektor Sprzedaży, Menedżer ds. Partnerów i Klientów Kluczowych oraz Menedżer ds. Rozwoju Współpracy. Zarządzał także relacjami dwupoziomowymi (z partnerami szkoleniowymi Cisco oraz sponsorowanymi organizacjami) na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w okresie 4 lat.
Oleg posiada nieprzeciętne zdolności interpersonalne, jest zaufanym doradcą, a zarazem osobą bardzo skuteczną w planowaniu strategicznym w dynamicznych środowisku biznesowym.

Tilen Rozman, Dyrektor Zarządzający, Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) |

Tilen posiada ponad 10 lat doświadczenia w dziedzinie edukacji informatycznej popartego międzynarodową praktyką w dziedzinach rozwoju programów edukacyjnych, rozwoju przedsiębiorstwa, sprzedaży i marketingu, relacji z klientami, operacji biznesowych oraz nowatorskich inicjatyw technologicznych. Jego ścieżka kariery rozpoczęła się w dziale usług szkoleniowych firmy Compaq, gdzie był on odpowiedzialny za dostarczanie i rozwój programów dla regionów europejskich i afrykańskich; kontynuował karierę w zarządzaniu programami szkoleniowymi w zakresie usług edukacyjnych firm Microsoft i Hewlett-Packard za pośrednictwem europejskich partnerów edukacyjnych. Tilen pracował w przeszłości dla centrów szkoleniowych firm Hewlett-Packard i Microsoft, jak również dla partnerów w zakresie rozwiązań szkoleniowych Cisco (CLSP). Tilen zajmuje obecnie stanowisko Dyrektora Zarządzającego w firmie Fast Lane Slovenia, gdzie jest odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Jego bieżące stanowisko pozwala mu połączyć wszystkie nabyte wcześniej doświadczenia i daje mu możliwość rozwoju w ramach nowych kategorii rozwiązań, takich jak IBM (wdrażanie kursów N-series), VMware (wdrażanie szkoleń na terenie Europy Środkowo-Wschodniej) itp.

Bogdan Stashchuk, Dyrektor Zarządzający, Ukraina |

Bogdan Stashchuk posiada wyjątkowe doświadczenie w sektorze IT. Pracował jako inżynier rozwiązań sieciowych w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, przed rozpoczęciem pracy w sektorze szkoleniowym IT jako instruktor Cisco. Po otrzymaniu certyfikacji CCIE, Bogdan był zaangażowany w wiele złożonych projektów integracyjnych jako architekt sieciowy. Piastował również stanowisko menedżerskie w jednej z ukraińskich firm świadczącej usługi szkoleniowe IT. Umiejętności Bogdana związane z zarządzaniem i planowaniem umożliwiają mu na rozwój skutecznych i dochodowych strategii biznesowych.

Dan O´Brian, Dyrektor Operacyjny, USA/Kanada |

Dan O’Brien dołączył do firmy Fast Lane w październiku 2010 roku jako Dyrektor Operacyjny na terenie Ameryki odpowiedzialny za działania biznesowe w Kanadzie i USA. Dan zdobył szeroką wiedzę praktyczną w dziedzinie działań i usług szkoleniowych; przed dołączeniem do firmy Fast Lane pracował na stanowisku wiceprezesa ds. zarządzanych usług szkoleniowych w firmie MicroTek będącej dostawcą rozwiązań edukacyjnych. Pełniąc tę rolę był odpowiedzialny za budowanie globalnej linii usług dla biznesu oraz uruchomienie wielu nowych ofert usług wspierających dostarczanie wysokiej jakości szkoleń. Dan spędził także 10 lat, pracując w bardzo dużej, globalnej firmie oferującej szkolenia technologiczne w latach 1996-2006. Rozpoczął w Kanadzie, gdzie nadzorował kanadyjskie działania, a następnie spędził 3 lata nadzorując działania w USA, po czym objął nadzór nad działaniami w Europie; opuścił firmę, będąc na stanowisku Globalnego Wiceprezesa ds. Operacji i Planowania. W przeciągu ostatnich 17 lat spędzonych w prywatnym sektorze szkoleniowym, Dan przyczynił się do zdefiniowania planów i strategii zarządzania wzrostem i uzyskania efektywności i rentowności we wszystkich krajach, za które był odpowiedzialny.

Barry Kaufman, Product Manager ds. Borderless Networks i VMware, Fast Lane |

Barry pracuje w branży związanej ze szkoleniami i doradztwem w zakresie usług IT i ich bezpieczeństwa od 17 lat; posiada on dyplom magistra w zakresie edukacji. W toku swojej kariery Barry nabył doświadczenie związane z rozwojem i sprzedażą skutecznych rozwiązań szkoleniowych, kierowaniem i poszerzaniem profesjonalnych usług dla firm związanych z bezpieczeństwem IT oraz ciągłą pracą nad unowocześnianiem kursów dotyczących bezpieczeństwa oraz zaawansowanych technologii sieciowych. Cechuje go pasja wprowadzania „nowości” na rynek, łącznie z przyspieszaniem planów sprzedawców związanych z wejściem na rynek dzięki przewidywaniu i dostarczaniu najnowocześniejszych szkoleń technologicznych. Jest on również autorem kilku publikacji, a także współautorem książki pt. „Official Certified Ethical Hacker Review Guide”.

Vincent Wilkins, Project Manager ds. Infrastruktur w Chmurze i Rozwiązań Wirtualnych Centrów Danych |

Vincent dołączył do firmy Fast Lane US w lipcu 2011, jest on profesjonalnym szkoleniowcem w dziedzinie IT z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem jako globalny menedżer produktów i programów Cisco. Prowadził wszystkie certyfikacje i rozwój programów szkoleniowych Cisco Data Center w latach 2005-2011 przynosząc w efekcie wzrost przychodów od zera do wartości sprzedaży na poziomie 4 mln. dolarów. Wcześniej zajmował się prowadzeniem wirtualnych zespołów odpowiedzialnych za certyfikacje z sieci bezprzewodowych i zarządzania rozwiązaniami sieciowymi. Przez ponad 10 lat przed rozpoczęciem kariery w dziedzinie systemów Cisco pracował w innych firmach, takich jak 3Com, gdzie opracował system certyfikacji profesjonalnej MNS WAN. Vincent rozpoczął pracę jako inżynier elektronik, a następnie stopniowo ewoluował wraz z rozwojem trendów z Doliny Krzemowej – od rozwiązań półprzewodnikowych i wojskowych systemów obronności do sektora IT – badając, rozwijając, wdrażając i zarządzając produktami w postaci programów nauczania dla inżynierów. Vincent posiada tytuł inżyniera elektronika otrzymany na Uniwersytecie DeVry oraz tytuł magistra otrzymany na Uniwersytecie Pepperdine.

Mike Warner, Product Manager ds. Komunikacji Ujednoliconej i Współpracy, Fast Lane |

Mike jest weteranem z 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie telekomunikacji i współpracy. Poczynając od rozwoju rozwiązań programowych, przez zarządzanie produktami, aż po rozwój całego przedsiębiorstwa, Mike posiada doświadczenie w praktycznie każdej roli związanej z wprowadzeniem rozwiązań na rynek. Jego historia zatrudnienia obejmuje niemalże 10 lat prac w Cisco na różnych stanowiskach skoncentrowanych na komunikacji ujednoliconej i współpracy. Pomimo, iż pracuje on w USA, w toku całej kariery koncentrował swoją uwagę na rynkach globalnych, łącznie z 3-letnim projektem zrealizowanym w Europie. Mike posiada dyplom uniwersytecki w dziedzinie informatyki nadany mu przez Stanowy Uniwersytet w Karolinie Północnej.

Luis Campbell

Luis Campbell, Wiceprezes na teren Ameryki Łacińskiej

Luis większą część swojej kariery spędził na stanowiskach zarządczych w firmie Unisys Corporation, prowadząc biznesowe grupy techniczne i doradcze i dostarczając wartość dodaną w złożonych projektach integracji technicznej w kilku krajach Ameryki Łacińskiej. Ponadto jest on ekspertem w dziedzinie planowania i organizacji biznesu oraz konsultantem-ekspertem w zakresie transformacji procesów biznesowych w bankach i skuteczności działań ukierunkowujących. Pełnił także role związane bezpośrednio ze sprzedażą, koordynując grupy sprzedażowe produktów technologicznych na terenie Ameryki Łacińskiej. Luis posiada tytuł inżyniera informatyka oraz dyplom MBA ze specjalizacją w zakresie marketingu, a także dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie telekomunikacji. Objął stanowisko Dyrektora ds. Usług Informatycznych w roku 1999, a następnie stanowisko Certyfikowanego Menedżera w maju 2000 oraz Certyfikowanego Partnera na teren Ameryki Łacińskiej w roku 2003. W roku 2004 odpowiadał za praktyki doradcze w sektorze bankowości detalicznej na obszarze Ameryki Łacińskiej łącznie z Meksykiem i Brazylią. Na swoim stanowisku był odpowiedzialny za ponad setkę konsultantów oraz 23 menedżerów, a całkowita sprzedaż usług osiągnęła poziom przekraczający 7,5 mln. dolarów amerykańskich.

Ricardo Matsui, Dyrektor Zarządzający, Brazylia |

Rozważne przywództwo stanowi jego styl zarządzania – jest on głęboko przekonany o sile zawartej w satysfakcji klienta i lojalności. Ricardo zdobył ponad 19 lat doświadczenia w sektorze IT i posiada udokumentowaną historię udanych projektów biznesowych oraz ich realizacji w dziedzinie sieci komputerowych na całym świecie. Zanim objął kierownictwo w firmie Fast Lane w Brazylii, pracował dla Cisco przez 13 lat (jest byłym ekspertem CCIE), gdzie prowadził rozproszone geograficznie wielofunkcyjne zespoły sprzedające za pośrednictwem partnerów strategicznych. Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku inżynierii elektrycznej ze specjalizacją w dziedzinie systemów komputerowych na Faculdade de Engenharia Industrial (FEI).

Zayill Buenfil, Dyrektor Zarządzający, Meksyk |

Zayill pracuje w sektorze IT od roku 2000, posiadając w swojej historii 11 lat doświadczenia w dziedzinie szkoleń; rozpoczęła karierę jako wewnętrzny koordynator szkoleń Nortel; trzy lata później przeniosła się do Global Knowledge na stanowisko dyrektora sprzedaży, realizując bardzo duże projekty z sektora publicznego. Od roku 2005 zarządzała centrum szkoleniowym Nortel w regionie LATAM. Od roku 2010 pełni rolę Dyrektora Zarządzającego w firmie Fast Lane Mexico. Zarządza sprzedażą dla dostawców usług oraz korporacji, jak również relacjami ze sprzedawcami.

Claudia Lasso, Dyrektor Zarządzający, Kolumbia i Wenezuela |

Klaudia posiada ponad 16 lat doświadczenia w sektorze IT, które od zawsze koncentrowało się na dziedzinie szkoleń. Jest specjalistką w zakresie edukacji jako absolwentka Narodowego Uniwersytetu Kolumbii i pracowała w sektorze telekomunikacji i IT, zarządzając firmami specjalizującymi się w projektowaniu i sprzedaży rozwiązań szkoleniowych dla międzynarodowych korporacji, kanałów sprzedaży i użytkowników końcowych. W firmie Fast Lane Claudia odpowiada za rozwój biznesu i sprzedaż w oddziałach w Kolumbii i Wenezueli. Jest także odpowiedzialna za relacje z Cisco oraz budowanie relacji partnerskich.

Jesús Sanchez Ferrer, Dyrektor, Peru |

Jesus jest inżynierem systemów jako absolwent Universidad Nacional de Ingenieria i inżynierem wykonawczym jako absolwent Univeridad Inca Garcilaso de La Vega posiadającym ponad dwadzieścia lat doświadczenia w dziedzinie zarządzania i edukacji informatycznej na najwyższym poziomie; posiada doświadczenie w zarządzaniu rozwojem projektów i wdrażaniu systemów informatycznych oraz szerokie doświadczenie w kierowaniu centrami szkoleniowymi specjalizującymi się w technologiach sieciowych i informatycznych przeznaczonych dla komercyjnych rozwiązań korporacyjnych. Posiada ponad piętnaście lat doświadczenia w dziedzinie centrów szkoleniowych związanych z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi. Wziął udział w tworzeniu pierwszego partnera szkoleniowego Cisco w Peru w roku 1998 oraz uczestniczył w utworzeniu pierwszej akademii Cisco Networking w Peru w roku 2003. Aktualnie Jesus jest Dyrektorem Krajowym w firmie Fast Lane w Peru, natomiast jego obowiązki obejmują także Ekwador i Boliwię.

Norbert Jacobsen, Wiceprezes, region Południowej Azji i Pacyfiku (APAC south) |

Norbert posiada ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie usług IT, szkoleń informatycznych i wsparcia technicznego. Historia jego kariery obejmuje firmy Digital Equipment, 3Com oraz 7 lat w Cisco Systems w Europie i Azji. Odpowiada bezpośrednio za sprzedaż dla dostawców usług, klientów korporacyjnych i globalnych oraz wszystkie rodzaje kanałów w środowisku IT. Jako Starszy Menedżer Cisco w Azji zarządzał działaniami w 13 krajach, odpowiadając za sprzedaż, marketing i finanse sprzedaży w sieci oraz dostarczanie rozwiązań. Po opuszczeniu Cisco, Norbert zarządzał projektem start-up joint venture w Indiach, przejmując pełną odpowiedzialność za opracowanie produktu i jego logistykę i zdołał pomyślnie wdrożyć systemy dla firmy UPS w ponad 14 indyjskich metropoliach. Jako że przeszkolenie buduje sprzedaż produktów i usług, w toku całej kariery Norbert koncentruje się na oferowaniu wsparcia merytorycznego dla kanałów i systemu sprzedaży.

Tina Huang, region Północnej Azji i Pacyfiku (APAC north) |

Tina Huang posiada ponad 15 lat doświadczenia w przemyśle i szkoleniach IT oraz w zakresie zarządzania certyfikacjami. Tina dołączyła do firmy Fast Lane w 2011 roku w wyniku przejęcia firmy IT Learning Solution Ltd, której była założycielem i dyrektorem zarządzającym. Tina założyła firmę IT Learning Solution Ltd w 2006 roku. ITLS jest największym dystrybutorem usług szkoleniowych dla kilku sprzedawców w Azji. Przed założeniem ITLS pracowała w regionalnej firmie oferującej szkolenia IT, gdzie odpowiadała za sprzedaż szkoleń i programów certyfikacyjnych w 13 krajach Azji i Pacyfiku – od Japonii po Nową Zelandię. Tina obejmowała role związane z marketingiem, doradztwem i zarządzaniem w ramach programu IT Talent Development, pracując w firmach GKN, Training Partners, Hitachi Data Systems, KPMG Advisory Services oraz współpracując z firmą Accenture Learning Solutions. Tina posiada dyplom uniwersytecki na kierunku prawniczym.

Linda Belina, Dyrektor Operacyjny, Singapur |

Linda dołączyła do firmy Fast Lane w roku 2010 w Singapurze jako Dyrektor Operacyjny w ITLS w regionie Południowej Azji i Pacyfiku. Wcześniej pracowała w Singapurze jako Dyrektor Regionalny dla firmy NIL Data Communications, gdzie zdobyła doświadczenie w przemyśle szkoleniowym. Linda posiada szerokie doświadczenie biznesowe w Azji – pracowała jako Menedżer Projektu i Kierownik Operacyjny w Chinach, a także jako Konsultant Biznesowy na region Azji i Pacyfiku. Linda pracowała przez cztery lata w Szanghaju, gdzie była odpowiedzialna za funkcjonowanie pawilonu. Linda mówi biegle w języku chińskim (Mandarin).

Madhu Sudhan, Dyrektor - Indie |

Madhu posiada ponad 15 lat doświadczenia w sektorze szkoleń IT, a także w przemyśle bankowości i usług. Posiada wykształcenie inżynierskie w zakresie elektroniki i komunikacji, dyplom MBA ze specjalizacją w marketingu oraz dyplom magistra w zakresie zarządzania. Wcześniej pracował w wielu indyjskich firmach, takich jak GTE, ABN AMRO Bank, India Bulls, Integrated Enterprises (I) Ltd oraz iRis Technologies. Był bezpośrednio odpowiedzialny za sprzedaż dla dużych przedsiębiorstw z sektora IT, jak również dla małych i średnich firm (SME), przemysłu obronnego, klientów globalnych oraz wszelkiego typu kanałów w środowisku IT. Jako Dyrektor ds. Szkoleń w firmie GTE zarządzał operacjami w 3 krajach (Indie, Sri Lanka i Bangladesz), odpowiadając za sprzedaż, marketing i finanse sprzedaży w sieci oraz dostarczanie rozwiązań. Madhu jest aktywnie zaangażowany w budowanie strategii i ich wdrażanie w Indiach, na Sri Lance i w Bangladeszu od czasu zapoczątkowania usług szkoleniowych w firmie GTE.

Rachel Chan, Dyrektor Operacyjny, Azja Północna |

Rachel pracowała jako Dyrektor Operacyjny dla ITLS przez ostatnich 5 lat przed fuzją z firmą Fast Lane. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach i firmach prywatnych. Rachel zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w placówce ITLS/Fast Lane w Hongkongu i prowadzi sprzedaż i rozwój usług w Chinach, Hongkongu i na Tajwanie.

Lisa Yang, Menedżer, Tajwan |

Lisa ukończyła uczelnię prawniczą i posiada ponad 12 lat solidnego doświadczenia w przemyśle szkoleń IT. Jest obeznana z procesami dostarczania rozwiązań IT klientom z branży telekomunikacyjnej, międzynarodowym korporacjom, dostawcom usług, a także dużym przedsiębiorstwom. Lisa pracuje jako Menedżer Regionalny i odpowiada za rozwój biznesu, rekrutację partnerów szkoleniowych, jak również sprzedaż i marketing.

Kazu Sakamoto

Kazu Sakamoto, Dyrektor Zarządzający, Japonia |

Kazu pracuje w przemyśle informatycznym od ponad 25 lat. Rozpoczął swoją karierę jako sprzedawca produktów o wysokiej wartości dla dużych dostawców usług i producentów w Japonii. Wierzy w rozwój biznesu poprzez planowanie sesji z klientami oraz planowanie działań (tzw. „action planning”). Kazu ma dobre stosunki z kierownictwem najwyższego szczebla. Od roku 1998 zajmuje się edukacją informatyczną w ramach japońskich firm szkoleniowych na stanowisku Dyrektora Sprzedaży; jako członek zarządu rozwijał także rynek produktów korporacyjnych. Dołączył do grupy Fast Lane w roku 2007 i odpowiada za zarządzanie działaniami firmy w Japonii. Posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikacjami w zakresie doradztwa biznesowego nadanymi przez rząd japoński.