Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 

Click on town name to book. 10/2018
AWCD
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions guaranteed!
2018-10-24 - 2018-10-25
AWCD
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions guaranteed!
2018-10-24 - 2018-10-25
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-10-25 - 2018-10-26
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace guaranteed!
2018-10-25 - 2018-10-26
AWID
VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions guaranteed!
2018-10-26
AWCM
VMware AirWatch: Configure and Manage guaranteed!
2018-10-29 - 2018-10-30
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Hiszpania language FLEX course. guaranteed!
2018-10-29 - 2018-10-31
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp guaranteed!
2018-10-29 - 2018-11-01
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-10-29 - 2018-11-02
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-10-29 - 2018-11-02
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-10-29 - 2018-11-02
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-10-29 - 2018-11-02
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-10-29 - 2018-11-02
AWCD
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions guaranteed!
2018-10-31 - 2018-11-01

11/2018
AWID
VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions guaranteed!
2018-11-02
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-07
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2018-11-05 - 2018-11-09
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-09
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-09
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-09
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Français 2018-11-05 - 2018-11-09
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-09
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-09
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-09
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course. guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-09
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
2018-11-05 - 2018-11-09
NSXMS NSX Microsegmentation 2018-11-12 - 2018-11-14
NSXMS
NSX Microsegmentation
2018-11-12 - 2018-11-14
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-11-12 - 2018-11-16
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations
2018-11-12 - 2018-11-16
CADD VMware Cloud Automation: Design and Deploy Język szkolenia: Angielski 2018-11-12 - 2018-11-16
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-11-12 - 2018-11-16
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2018-11-12 - 2018-11-16
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization Język szkolenia: Angielski 2018-11-12 - 2018-11-16
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2018-11-12 - 2018-11-16
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2018-11-12 - 2018-11-16
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2018-11-12 - 2018-11-16
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2018-11-12 - 2018-11-16
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage
2018-11-12 - 2018-11-16
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-11-12 - 2018-11-16
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
2018-11-12 - 2018-11-16
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-11-12 - 2018-11-16
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-12 - 2018-11-16
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2018-11-12 - 2018-11-16
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-11-12 - 2018-11-16
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-12 - 2018-11-16
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-12 - 2018-11-16
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 2018-11-12 - 2018-11-16
CADD
VMware Cloud Automation: Design and Deploy Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-11-12 - 2018-11-16
NSXTICM VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 2018-11-12 - 2018-11-16
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage This is an Hiszpania language FLEX course.
2018-11-12 - 2018-11-16
VAVAUPM
VMware App Volumes: Application and User Profile Management
2018-11-14 - 2018-11-16
VSTW
VMware vSAN: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-11-19 - 2018-11-20
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace
2018-11-19 - 2018-11-20
VMICM VMware Mirage: Install, Configure, Manage 2018-11-19 - 2018-11-21
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-11-19 - 2018-11-21
SANPO6 VMware vSAN: Production Operations [V6.x] 2018-11-19 - 2018-11-21
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2018-11-19 - 2018-11-23
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-19 - 2018-11-23
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-11-19 - 2018-11-23
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-11-19 - 2018-11-23
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2018-11-19 - 2018-11-23
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization 2018-11-19 - 2018-11-23
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-11-19 - 2018-11-23
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 2018-11-19 - 2018-11-23
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale This is an Angielski language FLEX course.
2018-11-19 - 2018-11-23
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2018-11-19 - 2018-11-23
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-19 - 2018-11-23
CADD VMware Cloud Automation: Design and Deploy 2018-11-19 - 2018-11-23
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2018-11-19 - 2018-11-23
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-19 - 2018-11-23
DCAROS
Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI guaranteed!
2018-11-19 - 2018-11-23
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-11-19 - 2018-11-23
VHTPO
VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization guaranteed!
2018-11-19 - 2018-11-23
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2018-11-19 - 2018-11-23
DCAROS
Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI guaranteed!
2018-11-19 - 2018-11-23
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2018-11-19 - 2018-11-23
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2018-11-19 - 2018-11-23
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage 2018-11-19 - 2018-11-23
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski
2018-11-19 - 2018-11-23
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] guaranteed!
2018-11-21 - 2018-11-23
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2018-11-22 - 2018-11-23
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-11-26 - 2018-11-27
VROMOPS VMware vRealize Operations Manager for Operators Język szkolenia: Angielski 2018-11-26 - 2018-11-27
AWCM
VMware AirWatch: Configure and Manage guaranteed!
2018-11-26 - 2018-11-27
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 2018-11-26 - 2018-11-27
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-11-26 - 2018-11-28
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-11-26 - 2018-11-29
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-11-26 - 2018-11-29
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp guaranteed!
2018-11-26 - 2018-11-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-26 - 2018-11-30
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-26 - 2018-11-30
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-11-26 - 2018-11-30
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2018-11-26 - 2018-11-30
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2018-11-26 - 2018-11-30
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy Język szkolenia: Angielski 2018-11-26 - 2018-11-30
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2018-11-26 - 2018-11-30
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an deutsch language FLEX course.
2018-11-26 - 2018-11-30
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-11-26 - 2018-11-30
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-11-26 - 2018-11-30
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
2018-11-26 - 2018-11-30
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Français 2018-11-26 - 2018-11-30
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2018-11-26 - 2018-11-30
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2018-11-26 - 2018-11-30
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-11-26 - 2018-11-30
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 2018-11-26 - 2018-11-30
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2018-11-26 - 2018-11-30
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-11-26 - 2018-11-30
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage guaranteed!
2018-11-26 - 2018-11-30
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
2018-11-26 - 2018-11-30
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage
2018-11-26 - 2018-11-30
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-11-28 - 2018-11-29
AWCD
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions guaranteed!
2018-11-28 - 2018-11-29
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 2018-11-29 - 2018-11-30
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-11-30
AWID
VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions guaranteed!
2018-11-30

12/2018
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-12-03 - 2018-12-04
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-12-03 - 2018-12-04
VWOUEMW10
VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10
2018-12-03 - 2018-12-04
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] guaranteed!
2018-12-03 - 2018-12-05
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-12-03 - 2018-12-05
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-12-03 - 2018-12-06
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-12-03 - 2018-12-06
VVFT VMware vSphere: Fast Track 2018-12-03 - 2018-12-07
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-03 - 2018-12-07
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-03 - 2018-12-07
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-03 - 2018-12-07
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-03 - 2018-12-07
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-12-03 - 2018-12-07
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2018-12-03 - 2018-12-07
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-12-03 - 2018-12-07
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-12-03 - 2018-12-07
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-03 - 2018-12-07
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2018-12-03 - 2018-12-07
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an deutsch language FLEX course. guaranteed!
2018-12-03 - 2018-12-07
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2018-12-03 - 2018-12-07
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2018-12-03 - 2018-12-07
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 2018-12-03 - 2018-12-07
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2018-12-03 - 2018-12-07
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-03 - 2018-12-07
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-12-03 - 2018-12-07
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-12-03 - 2018-12-07
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2018-12-03 - 2018-12-07
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2018-12-03 - 2018-12-07
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2018-12-03 - 2018-12-07
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-03 - 2018-12-07
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-03 - 2018-12-07
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-03 - 2018-12-07
NSXTICM VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 2018-12-03 - 2018-12-07
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2018-12-03 - 2018-12-07
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2018-12-03 - 2018-12-07
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-12-05 - 2018-12-06
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-12-05 - 2018-12-06
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2018-12-05 - 2018-12-07
VHDW VMware Horizon 7: Design Workshop Język szkolenia: Français 2018-12-05 - 2018-12-07
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-12-07
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-12-07
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2018-12-10 - 2018-12-11
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-12-10 - 2018-12-11
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2018-12-10 - 2018-12-11
VSTW
VMware vSAN: Troubleshooting Workshop
2018-12-10 - 2018-12-11
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 2018-12-10 - 2018-12-12
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2018-12-10 - 2018-12-12
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-12-10 - 2018-12-13
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-12-10 - 2018-12-13
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski
2018-12-10 - 2018-12-13
NSXDD
VMware NSX: Design and Deploy
2018-12-10 - 2018-12-14
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-10 - 2018-12-14
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-10 - 2018-12-14
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale This is an deutsch language FLEX course.
2018-12-10 - 2018-12-14
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2018-12-10 - 2018-12-14
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski 2018-12-10 - 2018-12-14
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2018-12-10 - 2018-12-14
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 2018-12-10 - 2018-12-14
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage
2018-12-10 - 2018-12-14
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-10 - 2018-12-14
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2018-12-10 - 2018-12-14
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-10 - 2018-12-14
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-10 - 2018-12-14
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-12-10 - 2018-12-14
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-12-10 - 2018-12-14
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2018-12-10 - 2018-12-14
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility
2018-12-10 - 2018-12-14
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2018-12-10 - 2018-12-14
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2018-12-11 - 2018-12-12
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-12-12 - 2018-12-13
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Angielski language FLEX course.
2018-12-12 - 2018-12-14
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2018-12-13 - 2018-12-14
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-12-14
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-12-14
AWID
VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions Język szkolenia: Angielski
2018-12-14
VVD VMware View 5.x: Design Best Practices 2018-12-17 - 2018-12-19
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6]
2018-12-17 - 2018-12-19
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-17 - 2018-12-21
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-17 - 2018-12-21
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2018-12-17 - 2018-12-21
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-17 - 2018-12-21
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
2018-12-17 - 2018-12-21
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-17 - 2018-12-21
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-12-17 - 2018-12-21
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2018-12-17 - 2018-12-21
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-12-17 - 2018-12-21
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-17 - 2018-12-21
VRLIDM
VMware vRealize Log Insight: Deploy and Manage
2018-12-20 - 2018-12-21

01/2019
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-01-07 - 2019-01-11
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-01-07 - 2019-01-11
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2019-01-07 - 2019-01-11
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-01-07 - 2019-01-11
VWOUEMW10
VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10
2019-01-08 - 2019-01-09
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace
2019-01-10 - 2019-01-11
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-01-10 - 2019-01-11
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2019-01-14 - 2019-01-16
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-01-14 - 2019-01-18
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
2019-01-14 - 2019-01-18
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-01-14 - 2019-01-18
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-01-14 - 2019-01-18
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-01-14 - 2019-01-18
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-01-14 - 2019-01-18
Fast Lane will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.
 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!