Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 

Click on town name to book. 02/2019
VWOUEMW10
VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 guaranteed!
2019-02-25 - 2019-02-26
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] guaranteed!
2019-02-25 - 2019-02-27
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2019-02-25 - 2019-02-27
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2019-02-25 - 2019-03-01
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
2019-02-25 - 2019-03-01
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track guaranteed!
2019-02-25 - 2019-03-01
VVFT VMware vSphere: Fast Track 2019-02-25 - 2019-03-01
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2019-02-25 - 2019-03-01

03/2019
VSRM VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage v6.1 2019-03-04 - 2019-03-05
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
2019-03-04 - 2019-03-08
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
2019-03-04 - 2019-03-08
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track guaranteed!
2019-03-04 - 2019-03-08
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2019-03-04 - 2019-03-08
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace guaranteed!
2019-03-05 - 2019-03-06
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2019-03-06 - 2019-03-08
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-03-11 - 2019-03-12
VCADM
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage guaranteed!
2019-03-11 - 2019-03-13
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2019-03-11 - 2019-03-15
DCAROS
Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI guaranteed!
2019-03-11 - 2019-03-15
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2019-03-11 - 2019-03-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-03-11 - 2019-03-15
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
2019-03-11 - 2019-03-15
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-03-11 - 2019-03-15
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2019-03-11 - 2019-03-15
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2019-03-11 - 2019-03-15
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-03-11 - 2019-03-15
NSXDD
VMware NSX: Design and Deploy
2019-03-11 - 2019-03-15
VAVAUEM
VMware App Volumes and User Environment Manager on Horizon
2019-03-13 - 2019-03-15
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] guaranteed!
2019-03-18 - 2019-03-20
VAVAUEM VMware App Volumes and User Environment Manager on Horizon Język szkolenia: Angielski 2019-03-18 - 2019-03-21
VHTPO
VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization guaranteed!
2019-03-18 - 2019-03-22
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2019-03-18 - 2019-03-22
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage guaranteed!
2019-03-18 - 2019-03-22
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-03-18 - 2019-03-22
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
2019-03-18 - 2019-03-22
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2019-03-18 - 2019-03-22
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage guaranteed!
2019-03-18 - 2019-03-22
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-03-18 - 2019-03-22
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-03-18 - 2019-03-22
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
2019-03-18 - 2019-03-22
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-03-18 - 2019-03-22
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-03-18 - 2019-03-22
VSDMVSTW VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2019-03-18 - 2019-03-22
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-03-18 - 2019-03-22
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2019-03-18 - 2019-03-22
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an Hiszpania language FLEX course.
2019-03-18 - 2019-03-22
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2019-03-18 - 2019-03-22
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale This is an Hiszpania language FLEX course.
2019-03-18 - 2019-03-22
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-03-20 - 2019-03-22
VRLIDM
VMware vRealize Log Insight: Deploy and Manage
2019-03-25 - 2019-03-26
VAVAUEM VMware App Volumes and User Environment Manager on Horizon 2019-03-25 - 2019-03-27
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-03-25 - 2019-03-29
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2019-03-25 - 2019-03-29
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-03-25 - 2019-03-29
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2019-03-25 - 2019-03-29
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an niemiecki language FLEX course.
2019-03-25 - 2019-03-29
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-03-25 - 2019-03-29
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-03-25 - 2019-03-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-03-25 - 2019-03-29
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI Język szkolenia: Angielski 2019-03-25 - 2019-03-29
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations This is an Angielski language FLEX course.
2019-03-25 - 2019-03-29
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Język szkolenia: Angielski 2019-03-25 - 2019-03-29
VOS-VSTS-FT
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Język szkolenia: Angielski
2019-03-25 - 2019-03-29
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-03-25 - 2019-03-29
NSXDD
VMware NSX: Design and Deploy Język szkolenia: Angielski
2019-03-25 - 2019-03-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-03-25 - 2019-03-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-03-25 - 2019-03-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-03-25 - 2019-03-29
NSXTICM VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 2019-03-25 - 2019-03-29
NSXTICM VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 2019-03-25 - 2019-03-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-03-25 - 2019-03-29
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-03-25 - 2019-03-29
NSXTICM VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 2019-03-25 - 2019-03-29
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage
2019-03-25 - 2019-03-29
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-03-25 - 2019-03-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-03-25 - 2019-03-29
NSXSDWDM VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-03-26
NSXSDWDM
VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage
2019-03-28

04/2019
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-04-01 - 2019-04-02
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace Język szkolenia: Angielski
2019-04-01 - 2019-04-02
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-04-01 - 2019-04-03
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-04-01 - 2019-04-05
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2019-04-01 - 2019-04-05
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-04-01 - 2019-04-05
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2019-04-01 - 2019-04-05
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-04-01 - 2019-04-05
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-04-01 - 2019-04-05
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 2019-04-01 - 2019-04-05
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-04-01 - 2019-04-05
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-04-01 - 2019-04-05
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-04-01 - 2019-04-05
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-04-01 - 2019-04-05
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI 2019-04-01 - 2019-04-05 £ 3.140,-
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-04-01 - 2019-04-05
VHICMAVFT VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage plus App Volumes Fast Track 2019-04-01 - 2019-04-05 £ 4.930,-
VHICMAVFT
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage plus App Volumes Fast Track
2019-04-01 - 2019-04-05
SANPO6
VMware vSAN: Production Operations [V6.x] Język szkolenia: Angielski
2019-04-02 - 2019-04-03
SANPO6 VMware vSAN: Production Operations [V6.x] 2019-04-02 - 2019-04-03
VWOSUEMA
VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management Administrators guaranteed!
2019-04-03 - 2019-04-04
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2019-04-04 - 2019-04-05
VSTW
VMware vSAN: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski
2019-04-04 - 2019-04-05
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2019-04-04 - 2019-04-05
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-04-08 - 2019-04-09
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 Język szkolenia: Angielski 2019-04-08 - 2019-04-09
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-04-08 - 2019-04-10
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2019-04-08 - 2019-04-10
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2019-04-08 - 2019-04-10
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 2019-04-08 - 2019-04-10
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-04-08 - 2019-04-12
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-04-08 - 2019-04-12
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2019-04-08 - 2019-04-12
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-04-08 - 2019-04-12
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2019-04-08 - 2019-04-12
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2019-04-08 - 2019-04-12
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-04-08 - 2019-04-12
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization 2019-04-08 - 2019-04-12
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski 2019-04-08 - 2019-04-12
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-04-08 - 2019-04-12
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-04-08 - 2019-04-12
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale This is an niemiecki language FLEX course.
2019-04-08 - 2019-04-12
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-04-08 - 2019-04-12
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-04-08 - 2019-04-12
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-04-08 - 2019-04-12
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-04-08 - 2019-04-12
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 2019-04-08 - 2019-04-12
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-04-08 - 2019-04-12
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 2019-04-08 - 2019-04-12
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility
2019-04-08 - 2019-04-12
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-04-08 - 2019-04-12
VVFT VMware vSphere: Fast Track 2019-04-08 - 2019-04-12
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2019-04-08 - 2019-04-12 £ 3.520,-
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
2019-04-08 - 2019-04-12
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-04-08 - 2019-04-12
VWOSUEMA VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management Administrators Język szkolenia: Angielski 2019-04-10 - 2019-04-11
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-04-10 - 2019-04-12
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2019-04-15 - 2019-04-17
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Angielski language FLEX course.
2019-04-15 - 2019-04-17 £ 1.940,-
NSXMS NSX Microsegmentation 2019-04-15 - 2019-04-17
NSXMS
NSX Microsegmentation
2019-04-15 - 2019-04-17
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2019-04-15 - 2019-04-19
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2019-04-15 - 2019-04-19
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2019-04-15 - 2019-04-19
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 2019-04-15 - 2019-04-19
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-04-15 - 2019-04-19
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2019-04-24 - 2019-04-26
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage
2019-04-29 - 2019-05-03
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-04-29 - 2019-05-03
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-04-29 - 2019-05-03
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-04-29 - 2019-05-03
NSXTICM VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 2019-04-29 - 2019-05-03
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Français 2019-04-29 - 2019-05-03

05/2019
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-05-06 - 2019-05-07
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-05-06 - 2019-05-10
VHVICM
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage This is an Hiszpania language FLEX course.
2019-05-06 - 2019-05-10
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-05-06 - 2019-05-10
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-05-06 - 2019-05-10
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-05-06 - 2019-05-10
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-05-06 - 2019-05-10
VHICMAVFT VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage plus App Volumes Fast Track Język szkolenia: Angielski 2019-05-06 - 2019-05-10
VHICMAVFT
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage plus App Volumes Fast Track Język szkolenia: Angielski
2019-05-06 - 2019-05-10
VWOUEMW10
VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10
2019-05-07 - 2019-05-08
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-05-08 - 2019-05-10
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 2019-05-09 - 2019-05-10
NSXSDWDM
VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski
2019-05-13
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace Język szkolenia: Angielski 2019-05-13 - 2019-05-14
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2019-05-13 - 2019-05-17
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-05-13 - 2019-05-17
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-05-13 - 2019-05-17
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-05-13 - 2019-05-17
DCAROS
Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
2019-05-13 - 2019-05-17
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-05-13 - 2019-05-17
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-05-13 - 2019-05-17
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
2019-05-13 - 2019-05-17
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course. guaranteed!
2019-05-13 - 2019-05-17
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-05-13 - 2019-05-17
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-05-13 - 2019-05-17
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-05-13 - 2019-05-17
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations This is an Angielski language FLEX course.
2019-05-13 - 2019-05-17
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-05-13 - 2019-05-17
VVFT VMware vSphere: Fast Track 2019-05-13 - 2019-05-17
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization 2019-05-13 - 2019-05-17 £ 3.520,-
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-05-13 - 2019-05-17
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 Język szkolenia: Angielski 2019-05-15 - 2019-05-16
SANPO6
VMware vSAN: Production Operations [V6.x] This is an Angielski language FLEX course.
2019-05-20 - 2019-05-21
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-05-20 - 2019-05-22
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Angielski language FLEX course.
2019-05-20 - 2019-05-22
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-05-20 - 2019-05-22
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2019-05-20 - 2019-05-22
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Angielski language FLEX course.
2019-05-20 - 2019-05-22
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-05-20 - 2019-05-24
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-05-20 - 2019-05-24
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
2019-05-20 - 2019-05-24
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-05-20 - 2019-05-24
VSDMVSTW VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2019-05-20 - 2019-05-24
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2019-05-20 - 2019-05-24
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-05-20 - 2019-05-24
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2019-05-20 - 2019-05-24
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski
2019-05-20 - 2019-05-24
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski 2019-05-20 - 2019-05-24
VSTW
VMware vSAN: Troubleshooting Workshop This is an Angielski language FLEX course.
2019-05-22 - 2019-05-23
Fast Lane will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.
 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!