Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 

Click on town name to book. 04/2018
AWID
VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions guaranteed!
2018-04-27
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-04-30 - 2018-05-04

05/2018
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2018-05-07 - 2018-05-11
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] guaranteed!
2018-05-09 - 2018-05-11
AWCM
VMware AirWatch: Configure and Manage guaranteed!
2018-05-14 - 2018-05-15
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp guaranteed!
2018-05-14 - 2018-05-17
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-05-14 - 2018-05-18
VCOE
VMware Cloud Orchestration and Extensibility guaranteed!
2018-05-14 - 2018-05-18
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
2018-05-14 - 2018-05-18
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-05-14 - 2018-05-18
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-05-14 - 2018-05-18
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2018-05-14 - 2018-05-18
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale
2018-05-14 - 2018-05-18
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2018-05-14 - 2018-05-18
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-05-14 - 2018-05-18
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-05-14 - 2018-05-18
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-05-14 - 2018-05-18
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-05-16 - 2018-05-17
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-05-16 - 2018-05-18
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-05-16 - 2018-05-18
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-05-18
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-05-21 - 2018-05-22
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-05-21 - 2018-05-23
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2018-05-21 - 2018-05-23
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-05-21 - 2018-05-24
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-05-21 - 2018-05-25
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-05-21 - 2018-05-25
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-05-21 - 2018-05-25
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-05-23 - 2018-05-24
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-05-23 - 2018-05-25
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-05-25
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2018-05-28 - 2018-05-29
VMICM VMware Mirage: Install, Configure, Manage 2018-05-28 - 2018-05-30
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-05-28 - 2018-05-31
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-05-28 - 2018-06-01
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2018-05-28 - 2018-06-01
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-05-29 - 2018-06-01
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-05-30 - 2018-05-31

06/2018
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-06-01
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-06-04 - 2018-06-05
AWCM
VMware AirWatch: Configure and Manage Język szkolenia: Français
2018-06-04 - 2018-06-05
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp guaranteed!
2018-06-04 - 2018-06-07
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2018-06-04 - 2018-06-08
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2018-06-04 - 2018-06-08
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-06-04 - 2018-06-08
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-06-04 - 2018-06-08
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-06-04 - 2018-06-08
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-04 - 2018-06-08
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-04 - 2018-06-08
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-04 - 2018-06-08
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-04 - 2018-06-08
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-06-04 - 2018-06-08
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2018-06-04 - 2018-06-08
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Français
2018-06-04 - 2018-06-08
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-04 - 2018-06-08
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-06-06 - 2018-06-07
AWCD
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Français
2018-06-06 - 2018-06-07
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] guaranteed!
2018-06-06 - 2018-06-08
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-06-08
AWID
VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions Język szkolenia: Français
2018-06-08
AWCM
VMware AirWatch: Configure and Manage
2018-06-11 - 2018-06-12
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 2018-06-11 - 2018-06-13
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-06-11 - 2018-06-13
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2018-06-11 - 2018-06-13
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp
2018-06-11 - 2018-06-14
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2018-06-11 - 2018-06-15
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations
2018-06-11 - 2018-06-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-11 - 2018-06-15
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-11 - 2018-06-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-11 - 2018-06-15
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-11 - 2018-06-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-06-11 - 2018-06-15
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2018-06-11 - 2018-06-15
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2018-06-11 - 2018-06-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-11 - 2018-06-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-11 - 2018-06-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2018-06-11 - 2018-06-15
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Français 2018-06-11 - 2018-06-15
AWCD
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions
2018-06-13 - 2018-06-14
AWID
VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions
2018-06-15
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2018-06-18 - 2018-06-20
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-18 - 2018-06-22
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-18 - 2018-06-22
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale
2018-06-18 - 2018-06-22
VVFT VMware vSphere: Fast Track 2018-06-18 - 2018-06-22
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2018-06-18 - 2018-06-22
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-18 - 2018-06-22
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-18 - 2018-06-22
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-18 - 2018-06-22
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-18 - 2018-06-22
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2018-06-18 - 2018-06-22
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-06-18 - 2018-06-22
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-06-18 - 2018-06-22
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-06-25 - 2018-06-26
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2018-06-25 - 2018-06-26
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-06-25 - 2018-06-26
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2018-06-25 - 2018-06-26
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-06-25 - 2018-06-27
VVD VMware View 5.x: Design Best Practices 2018-06-25 - 2018-06-27
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-06-25 - 2018-06-28
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-06-25 - 2018-06-28
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-06-25 - 2018-06-28
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-06-25 - 2018-06-28
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-06-25 - 2018-06-29
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
2018-06-25 - 2018-06-29
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-06-25 - 2018-06-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-25 - 2018-06-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2018-06-25 - 2018-06-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-25 - 2018-06-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-25 - 2018-06-29
VCOE
VMware Cloud Orchestration and Extensibility
2018-06-25 - 2018-06-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-25 - 2018-06-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-06-25 - 2018-06-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-25 - 2018-06-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-25 - 2018-06-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-25 - 2018-06-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-25 - 2018-06-29
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2018-06-25 - 2018-06-29
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2018-06-25 - 2018-06-29
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-06-25 - 2018-06-29
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations Język szkolenia: Angielski 2018-06-25 - 2018-06-29
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-06-27 - 2018-06-28
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-06-27 - 2018-06-28
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-06-27 - 2018-06-28
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-06-27 - 2018-06-28
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-06-29
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-06-29
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-06-29
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-06-29

07/2018
AWCM
VMware AirWatch: Configure and Manage
2018-07-02 - 2018-07-03
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-07-02 - 2018-07-03
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp
2018-07-02 - 2018-07-05
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-07-02 - 2018-07-05
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-07-02 - 2018-07-06
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-07-02 - 2018-07-06
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-07-02 - 2018-07-06
AWCD
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions
2018-07-04 - 2018-07-05
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2018-07-04 - 2018-07-05
AWID
VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions
2018-07-06
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2018-07-06
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2018-07-09 - 2018-07-11
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2018-07-09 - 2018-07-11
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-07-09 - 2018-07-13
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2018-07-09 - 2018-07-13
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-07-09 - 2018-07-13
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
2018-07-09 - 2018-07-13
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2018-07-09 - 2018-07-13
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-07-09 - 2018-07-13
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-07-09 - 2018-07-13
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-07-16
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2018-07-16 - 2018-07-17
VSO VMware vSphere: Skills for Operators 2018-07-16 - 2018-07-17
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-07-16 - 2018-07-18
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-07-16 - 2018-07-19
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-07-16 - 2018-07-19
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-07-16 - 2018-07-20
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2018-07-16 - 2018-07-20
VCOE VMware Cloud Orchestration and Extensibility 2018-07-16 - 2018-07-20
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-07-16 - 2018-07-20
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2018-07-16 - 2018-07-20
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-07-16 - 2018-07-20
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2018-07-16 - 2018-07-20
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-07-18 - 2018-07-19
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions Język szkolenia: Angielski 2018-07-20
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-07-23
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage Język szkolenia: Angielski 2018-07-23 - 2018-07-24
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2018-07-23 - 2018-07-24
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2018-07-23 - 2018-07-25
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2018-07-23 - 2018-07-26
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2018-07-23 - 2018-07-26
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage 2018-07-23 - 2018-07-27
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2018-07-23 - 2018-07-27
Fast Lane will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
This is an Instructor-Led Online course
 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!