Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 

Click on town name to book. 12/2018
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Angielski language FLEX course. guaranteed!
2018-12-12 - 2018-12-14
VVD VMware View 5.x: Design Best Practices 2018-12-17 - 2018-12-19
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] guaranteed!
2018-12-17 - 2018-12-19
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2018-12-17 - 2018-12-21
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2018-12-17 - 2018-12-21
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale guaranteed!
2018-12-17 - 2018-12-21
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-12-17 - 2018-12-21
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop guaranteed!
2018-12-17 - 2018-12-21
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski guaranteed!
2018-12-17 - 2018-12-21
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2018-12-17 - 2018-12-21
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2018-12-17 - 2018-12-21
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2018-12-17 - 2018-12-21 8.800,- PLN
VRLIDM
VMware vRealize Log Insight: Deploy and Manage guaranteed!
2018-12-20 - 2018-12-21

01/2019
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization 2019-01-07 - 2019-01-11
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 2019-01-07 - 2019-01-11
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-01-07 - 2019-01-11
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-01-07 - 2019-01-11
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage
2019-01-07 - 2019-01-11
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-01-07 - 2019-01-11
VWOUEMW10
VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10
2019-01-08 - 2019-01-09
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace
2019-01-10 - 2019-01-11
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-01-10 - 2019-01-11
VRLIDM VMware vRealize Log Insight: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-01-14 - 2019-01-15
VRLIDM
VMware vRealize Log Insight: Deploy and Manage
2019-01-14 - 2019-01-15
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2019-01-14 - 2019-01-16
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp Język szkolenia: Angielski 2019-01-14 - 2019-01-17
AWBC
VMware AirWatch: Bootcamp
2019-01-14 - 2019-01-17
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-01-14 - 2019-01-18
VWODM
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage
2019-01-14 - 2019-01-18
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-01-14 - 2019-01-18
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-01-14 - 2019-01-18
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage guaranteed!
2019-01-14 - 2019-01-18
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-01-14 - 2019-01-18
AWCD
VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions
2019-01-16 - 2019-01-17
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-01-21 - 2019-01-23
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.5: What’s New 2019-01-21 - 2019-01-23 3.900,- PLN
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-01-21 - 2019-01-25
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-01-21 - 2019-01-25
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-01-21 - 2019-01-25
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-01-21 - 2019-01-25
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-01-21 - 2019-01-25
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-01-21 - 2019-01-25
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2019-01-21 - 2019-01-25
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-01-21 - 2019-01-25
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
2019-01-21 - 2019-01-25
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale This is an Angielski language FLEX course.
2019-01-21 - 2019-01-25
NSXTICM VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 2019-01-21 - 2019-01-25
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage
2019-01-21 - 2019-01-25
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an Italiano language FLEX course.
2019-01-21 - 2019-01-25
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-01-21 - 2019-01-25
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-01-21 - 2019-01-25
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2019-01-23 - 2019-01-25
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Hiszpania language FLEX course.
2019-01-23 - 2019-01-25
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-01-28 - 2019-01-30
SANPO6 VMware vSAN: Production Operations [V6.x] 2019-01-28 - 2019-01-30
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-01-28 - 2019-01-30
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-01-28 - 2019-01-31
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-01-28 - 2019-02-01
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2019-01-28 - 2019-02-01
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-01-28 - 2019-02-01
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations Język szkolenia: Angielski 2019-01-28 - 2019-02-01
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-01-28 - 2019-02-01
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-01-28 - 2019-02-01
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2019-01-28 - 2019-02-01
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-01-28 - 2019-02-01
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-01-28 - 2019-02-01
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2019-01-28 - 2019-02-01
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-01-28 - 2019-02-01
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-01-28 - 2019-02-01
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility Język szkolenia: Angielski 2019-01-28 - 2019-02-01
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations Język szkolenia: Angielski
2019-01-28 - 2019-02-01
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-01-28 - 2019-02-01
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-01-28 - 2019-02-01
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2019-01-28 - 2019-02-01
NSXDD
VMware NSX: Design and Deploy Język szkolenia: Angielski
2019-01-28 - 2019-02-01
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-01-28 - 2019-02-01
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-01-28 - 2019-02-01
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-01-28 - 2019-02-01
VRAOE
VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility
2019-01-28 - 2019-02-01
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-01-30 - 2019-02-01
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2019-01-31 - 2019-02-01

02/2019
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-02-04 - 2019-02-05
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-02-04 - 2019-02-05
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Angielski language FLEX course.
2019-02-04 - 2019-02-06
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2019-02-04 - 2019-02-08
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-02-04 - 2019-02-08
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-02-04 - 2019-02-08
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-02-04 - 2019-02-08
VSTS
VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop
2019-02-04 - 2019-02-08
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Język szkolenia: Angielski 2019-02-04 - 2019-02-08
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations This is an Angielski language FLEX course.
2019-02-04 - 2019-02-08
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-02-04 - 2019-02-08
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-02-04 - 2019-02-08
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-02-04 - 2019-02-08
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2019-02-04 - 2019-02-08
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2019-02-04 - 2019-02-08
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace
2019-02-06 - 2019-02-07
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 2019-02-06 - 2019-02-07
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 2019-02-06 - 2019-02-07
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-02-07 - 2019-02-08
AWCM VMware AirWatch: Configure and Manage 2019-02-11 - 2019-02-12
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-02-11 - 2019-02-12
VROMOPS VMware vRealize Operations Manager for Operators 2019-02-11 - 2019-02-12
AWBC VMware AirWatch: Bootcamp 2019-02-11 - 2019-02-14
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-02-11 - 2019-02-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-02-11 - 2019-02-15
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-02-11 - 2019-02-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-02-11 - 2019-02-15
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-02-11 - 2019-02-15
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2019-02-11 - 2019-02-15
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-02-11 - 2019-02-15
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations This is an Angielski language FLEX course.
2019-02-11 - 2019-02-15
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-02-11 - 2019-02-15
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2019-02-11 - 2019-02-15
AWCD VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions 2019-02-13 - 2019-02-14
AWID VMware AirWatch: Install and Deploy On-Premise Solutions 2019-02-15
VDW VMware vSphere: Design Workshop 2019-02-18 - 2019-02-20 5.300,- PLN
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-02-18 - 2019-02-22
VCDICM VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage 2019-02-18 - 2019-02-22
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-02-18 - 2019-02-22
DCAROS
Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
2019-02-18 - 2019-02-22
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations Język szkolenia: Angielski 2019-02-18 - 2019-02-22
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-02-18 - 2019-02-22
NSXTICM
VMware NSX-T: Install, Configure, Manage
2019-02-18 - 2019-02-22
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-02-18 - 2019-02-22
NSXTO VMware NSX: Troubleshooting and Operations 2019-02-18 - 2019-02-22
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-02-18 - 2019-02-22
VRAOE VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility 2019-02-18 - 2019-02-22
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski
2019-02-18 - 2019-02-22
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-02-18 - 2019-02-22
VICM VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage 2019-02-18 - 2019-02-22
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-02-20 - 2019-02-22
VSTW VMware vSAN: Troubleshooting Workshop 2019-02-21 - 2019-02-22
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 Język szkolenia: Angielski 2019-02-21 - 2019-02-22
VWOUEMW10 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management for Windows 10 2019-02-25 - 2019-02-26
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6]
2019-02-25 - 2019-02-27
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-02-25 - 2019-02-27
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] Język szkolenia: Angielski 2019-02-25 - 2019-02-27
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-02-25 - 2019-02-27
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2019-02-25 - 2019-03-01
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-02-25 - 2019-03-01
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-02-25 - 2019-03-01
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 2019-02-25 - 2019-03-01
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 2019-02-25 - 2019-03-01
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2019-02-25 - 2019-03-01
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-02-25 - 2019-03-01
VVFT VMware vSphere: Fast Track 2019-02-25 - 2019-03-01 7.900,- PLN
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-02-27 - 2019-02-28

03/2019
VROMOPS VMware vRealize Operations Manager for Operators Język szkolenia: Angielski 2019-03-04 - 2019-03-05
VROMOPS
VMware vRealize Operations Manager for Operators
2019-03-04 - 2019-03-05
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-03-04 - 2019-03-06
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] This is an Angielski language FLEX course.
2019-03-04 - 2019-03-06
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage [6.6] 2019-03-04 - 2019-03-06
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale 2019-03-04 - 2019-03-08
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-03-04 - 2019-03-08
VOS
VMware vSphere: Optimize and Scale
2019-03-04 - 2019-03-08
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track 2019-03-04 - 2019-03-08
CADD
VMware Cloud Automation: Design and Deploy This is an Angielski language FLEX course.
2019-03-04 - 2019-03-08
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2019-03-04 - 2019-03-08
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-03-04 - 2019-03-08
VSTS VMware vSphere 6.5: Troubleshooting Workshop 2019-03-04 - 2019-03-08
VWOEAD
VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace
2019-03-05 - 2019-03-06
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-03-07 - 2019-03-08
VWOEAD VMware Workspace ONE: Extending your AirWatch Deployment to the Digital Workspace 2019-03-11 - 2019-03-12
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2019-03-11 - 2019-03-15
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI 2019-03-11 - 2019-03-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage This is an Angielski language FLEX course.
2019-03-11 - 2019-03-15
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
VOS VMware vSphere: Optimize and Scale Język szkolenia: Angielski 2019-03-11 - 2019-03-15
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2019-03-11 - 2019-03-15
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
2019-03-11 - 2019-03-15
Fast Lane will carry out all guaranteed training regardless of the number of attendees, exempt from force majeure or other unexpected events, like e.g. accidents or illness of the trainer, which prevent the course from being conducted.
This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.
 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!