Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 
Click on town name to book. 11/2020
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage gwarantowane! 2020-11-02 ― 2020-11-04
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage gwarantowane! 2020-11-02 ― 2020-11-06
VHDW VMware Horizon 7: Design Workshop 2020-11-04 ― 2020-11-06
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] gwarantowane! 2020-11-09 ― 2020-11-13
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski gwarantowane! 2020-11-09 ― 2020-11-13
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 2020-11-16 ― 2020-11-18
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-11-16 ― 2020-11-20
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Język szkolenia: Angielski 2020-11-16 ― 2020-11-20
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-11-16 ― 2020-11-20
NSXICMTOFT VMware NSX: Install, Configure, Manage plus Troubleshooting & Operations Fast Track 2020-11-16 ― 2020-11-20
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] gwarantowane! 2020-11-16 ― 2020-11-20
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] gwarantowane! 2020-11-16 ― 2020-11-20
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0] 2020-11-16 ― 2020-11-20
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2020-11-16 ― 2020-11-20
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-11-16 ― 2020-11-20
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2020-11-16 ― 2020-11-20
VSWN7 VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7] 2020-11-18 ― 2020-11-20
SANPO6 VMware vSAN: Production Operations Język szkolenia: Angielski 2020-11-23 ― 2020-11-24
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] This is a FLEX course. This is an Hiszpania language FLEX course. 2020-11-23 ― 2020-11-27
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0] Język szkolenia: Angielski 2020-11-23 ― 2020-11-27
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-11-23 ― 2020-11-27
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-11-23 ― 2020-11-27
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] gwarantowane! 2020-11-23 ― 2020-11-27
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] 2020-11-23 ― 2020-11-27
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] gwarantowane! 2020-11-23 ― 2020-11-27
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] 2020-11-23 ― 2020-11-27
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] 2020-11-23 ― 2020-11-27
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2020-11-23 ― 2020-11-27
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 2020-11-25 ― 2020-11-27
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2020-11-30 ― 2020-12-04
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2020-11-30 ― 2020-12-04
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Język szkolenia: Angielski 2020-11-30 ― 2020-12-04
VSDM VMware vSAN: Deploy and Manage 2020-11-30 ― 2020-12-02
ATSWS67 VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop 2020-11-30 ― 2020-12-04
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Język szkolenia: Angielski 2020-11-30 ― 2020-12-04
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization 2020-11-30 ― 2020-12-04
12/2020
VSDW7 VMware vSphere: Design [V7] 2020-12-02 ― 2020-12-04
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2020-12-06 ― 2020-12-10 US$ 3.090,-
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2020-12-06 ― 2020-12-10 US$ 3.090,-
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2020-12-06 ― 2020-12-10 US$ 3.040,-
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy Język szkolenia: Angielski 2020-12-07 ― 2020-12-11
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2020-12-07 ― 2020-12-11
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] 2020-12-07 ― 2020-12-11
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-12-07 ― 2020-12-11
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage 2020-12-07 ― 2020-12-11
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Język szkolenia: Angielski 2020-12-07 ― 2020-12-11
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2020-12-07 ― 2020-12-11
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Angielski 2020-12-07 ― 2020-12-11
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-12-07 ― 2020-12-11
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2020-12-07 ― 2020-12-11
VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7] gwarantowane! 2020-12-07 ― 2020-12-11
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Język szkolenia: Angielski 2020-12-07 ― 2020-12-11
VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7] 2020-12-07 ― 2020-12-11
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2020-12-07 ― 2020-12-11
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-12-07 ― 2020-12-11
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization Język szkolenia: Angielski 2020-12-07 ― 2020-12-11 US$ 4.625,-
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization Język szkolenia: Angielski 2020-12-07 ― 2020-12-11
VOS-VSTS-FT VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track Język szkolenia: Angielski 2020-12-07 ― 2020-12-11
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2020-12-07 ― 2020-12-11
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] This is a FLEX course. This is an Hiszpania language FLEX course. 2020-12-07 ― 2020-12-11
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Język szkolenia: Angielski 2020-12-13 ― 2020-12-17 US$ 3.090,-
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2020-12-13 ― 2020-12-17 US$ 3.090,-
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] 2020-12-14 ― 2020-12-18
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage This is a FLEX course. This is an Hiszpania language FLEX course. 2020-12-14 ― 2020-12-18 1.880,- €
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2020-12-14 ― 2020-12-18
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2020-12-14 ― 2020-12-18
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] 2020-12-14 ― 2020-12-18
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] 2020-12-14 ― 2020-12-18
ATSWS67 VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Angielski 2020-12-14 ― 2020-12-18
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2020-12-14 ― 2020-12-18
NSXICM VMware NSX: Install, Configure, Manage gwarantowane! 2020-12-14 ― 2020-12-18
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2020-12-14 ― 2020-12-18
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2020-12-14 ― 2020-12-18
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage This is a FLEX course. This is an Hiszpania language FLEX course. 2020-12-14 ― 2020-12-18 1.880,- €
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Język szkolenia: Angielski 2020-12-14 ― 2020-12-18
H7ICM77 VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7.7] 2020-12-14 ― 2020-12-18
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2020-12-14 ― 2020-12-18
VLCMWS67 VMware vSphere: Practitioner Workshop 2020-12-16 ― 2020-12-18
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2020-12-21 ― 2020-12-23
01/2021
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] 2021-01-11 ― 2021-01-15
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2021-01-11 ― 2021-01-15
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] 2021-01-11 ― 2021-01-15
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] 2021-01-18 ― 2021-01-22
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2021-01-18 ― 2021-01-22
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2021-01-18 ― 2021-01-22
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Język szkolenia: Niemiecki 2021-01-18 ― 2021-01-22
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage 2021-01-18 ― 2021-01-22
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0] 2021-01-18 ― 2021-01-22
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Język szkolenia: Angielski 2021-01-18 ― 2021-01-22
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski 2021-01-18 ― 2021-01-22
VHTPO VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization 2021-01-25 ― 2021-01-29
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] 2021-01-25 ― 2021-01-29
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2021-01-25 ― 2021-01-29
VWODM VMware Workspace ONE: Deploy and Manage 2021-01-25 ― 2021-01-29
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 2021-01-25 ― 2021-01-29
VRAICM VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Niemiecki 2021-01-25 ― 2021-01-29
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. 2021-01-25 ― 2021-01-29 2.500,- €
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage 2021-01-25 ― 2021-01-29
Guaranteed date:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.