Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Terminy szkoleń VMware

VMware Authorized Training Center Fast Lane przeprowadza szkolenia VMWare pomagające rozwijać umiejętności z obszaru wirtualizacji. VMWare oferuje światowej klasy certyfikacje przygotowane, aby weryfikować i rozpoznawać profesjonalistów IT ze zdolnościami technicznymi i realnym doświadczeniem, koniecznym, aby jak najlepiej instalować, zarządzać, wdrażać i wspierać produkty i rozwiązania VMWare.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących szkoleń VMWare. Dla dalszych informacji z zakresu szkoleń VMWare lub pytań o daty i miejsca niewymienione poniżej, prosimy o kontakt email lub telefoniczny pod numerem +48 22 639 25 43.

 
Click on town name to book. 01/2021
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI gwarantowane!
ASVPWS67 VMware Advanced Skills for vSphere Professionals Workshop gwarantowane!
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] gwarantowane! 3.900,- PLN
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7] gwarantowane!
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1] gwarantowane!
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] gwarantowane!
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] gwarantowane!
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] gwarantowane!
VCDICM101 VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1] gwarantowane!
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0] gwarantowane!
VCFPD4 VMware Cloud Foundation: Plan and Deploy [V4.0] gwarantowane!
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] gwarantowane!
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x] Język szkolenia: Angielski gwarantowane!
VCBEDRA VMware Carbon Black EDR Administrator gwarantowane!
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7] Język szkolenia: Angielski gwarantowane!
TMCMO2020 VMware Tanzu Mission Control: Management and Operations 2020 gwarantowane!
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7] gwarantowane!
VCFPD4 VMware Cloud Foundation: Plan and Deploy [V4.0] gwarantowane!
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7] gwarantowane!
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x] Język szkolenia: Angielski gwarantowane!
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] gwarantowane!
ASVPWS67 VMware Advanced Skills for vSphere Professionals Workshop Język szkolenia: Angielski
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Język szkolenia: Angielski gwarantowane!
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] gwarantowane!
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x] gwarantowane!
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] gwarantowane!
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. gwarantowane! 2.500,- €
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1]
NSXSDWDM VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage Język szkolenia: Angielski
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x] gwarantowane!
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
02/2021
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Język szkolenia: Angielski
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
VLCMWS67 VMware vSphere: Practitioner Workshop
WS1UEMBC20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Bootcamp [V20.x]
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI Język szkolenia: Angielski
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7]
VCFMO4 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Język szkolenia: Angielski
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x]
VSO VMware vSphere: Skills for Operators
WS1UEMTS20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Troubleshooting [V20.x]
VCFPD4 VMware Cloud Foundation: Plan and Deploy [V4.0]
VSANDMTS67 VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7] plus VMware vSAN: Troubleshooting [V6.6] Workshop
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
VSANDMTS67 VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7] plus VMware vSAN: Troubleshooting [V6.6] Workshop
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
TKGICM1 VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Język szkolenia: Niemiecki
VOSTFT7 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. 2.750,- €
VCBEDRA VMware Carbon Black EDR Administrator
VCBEDRAA VMware Carbon Black EDR Advanced Administrator
VCBEDRAAN VMware Carbon Black EDR Advanced Analyst
TKGICM1 VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
WS1UEMBC20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Bootcamp [V20.x]
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. 2.500,- €
ATSWS67 VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop
VHDW VMware Horizon 7: Design Workshop
WS1UEMTS20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Troubleshooting [V20.x]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Język szkolenia: Angielski
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7] Język szkolenia: Angielski
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7]
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1]
VOSTFT7 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
WS1AI20 VMware Workspace ONE: Advanced Integration [V20.x]
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0] Język szkolenia: Niemiecki
VRAAFT8 VMware vRealize Automation: Advanced Features and Troubleshooting [V8.x] Język szkolenia: Angielski
TKGICM1 VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0] Język szkolenia: Angielski
VRADD VMware vRealize Automation: Design and Deploy
VCADM VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage
VCFMO4 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0] Język szkolenia: Angielski
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7] Język szkolenia: Angielski
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
03/2021
NSXDD VMware NSX: Design and Deploy Język szkolenia: Angielski
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
WS1AI20 VMware Workspace ONE: Advanced Integration [V20.x]
VHDW VMware Horizon 7: Design Workshop
VLCMWS67 VMware vSphere: Practitioner Workshop Język szkolenia: Angielski
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
ASVPWS67 VMware Advanced Skills for vSphere Professionals Workshop
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VCFPD4 VMware Cloud Foundation: Plan and Deploy [V4.0]
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1]
VCFMO4 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0]
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x]
NSXSDWDM VMware NSX SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage
VOSTFT7 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VCDICM101 VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
DCAROS Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
VROMICM VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
VSWN7 VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7]
TRMQICM VMware Tanzu RabbitMQ: Install, Configure, Manage
VCBACA VMware Carbon Black App Control Administrator
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Język szkolenia: Français
VOSTFT7 VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
VCDICM101 VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Język szkolenia: Niemiecki
WS1AI20 VMware Workspace ONE: Advanced Integration [V20.x] Język szkolenia: Angielski
NSXTD3 VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0]
VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
WS1IDM20 VMware Workspace ONE: Integrating the Digital Workspace [V20.x]
VCDTO10 VMware vCloud Director: Tenant Operations [V10.x] Język szkolenia: Angielski
VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VRAOE8 VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.1]
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7]
ASVPWS67 VMware Advanced Skills for vSphere Professionals Workshop
VRAAFT8 VMware vRealize Automation: Advanced Features and Troubleshooting [V8.x]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7] This is a FLEX course. This is an Italiano language FLEX course. 2.750,- €
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
TASICM VMware Tanzu Application Service: Install, Configure, Manage
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
NSXICMTOFT VMware NSX: Install, Configure, Manage plus Troubleshooting & Operations Fast Track
VRNIICM5 VMware vRealize Network Insight: Install, Configure, Manage [V5.0] Język szkolenia: Angielski
TKGICM1 VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.0] Język szkolenia: Angielski
TMCMO2020 VMware Tanzu Mission Control: Management and Operations 2020 Język szkolenia: Angielski
04/2021
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
VHVICM VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage
VSANMO7 VMware vSAN: Management and Operations [V7]
NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Język szkolenia: Angielski
WS1UEMBC20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Bootcamp [V20.x]
WS1SUEM20 VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]
VTSW7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
ATSWS67 VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop
NSXTTO3 VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
VSANT7 VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
WS1UEMTS20 VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Troubleshooting [V20.x]
Data gwarantowana:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Szkolenie Zdalne:   To jest kurs zdalny prowadzony przez instruktora
This is a FLEX course, which is delivered both virtually and in the classroom.