Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Współcześnie jakość infrastruktury IT odgrywa kluczową rolę w interesach przedsiębiorstwa, a sieci stają się coraz potężniejszą siłą napędową w biznesie. Oferujemy usługi w zakresie doradztwa dla organizacji prywatnych i publicznych, pomagając im w doborze nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących sieci złożone oraz oferując wsparcie we wszystkich fazach rozwoju. Nasi konsultanci pozostają obiektywni, służąc potrzebom klientów niezależnie od własnych preferencji dotyczących dostawców rozwiązań.

Specjalizujemy się w projektowaniu nakładooszczędnych rozwiązań IT oraz wdrażaniu koncepcji.

Rezultaty naszych działań doradczych są namacalne i mierzalne, pomagając zabezpieczyć i poszerzyć trwały charakter sukcesów naszych klientów.

Wykorzystując sprawdzone metody i dogłębne doświadczenie, jesteśmy w stanie zarządzać naszymi projektami z maksymalną wydajnością. Nasi konsultanci biorą pod rozwagę i kontrolują koszta, terminy oraz celem projektów, zapewniając terminową realizację projektów w ramach założonego budżetu dla Państwa pełnej satysfakcji

Wsparcie w zakresie podejmowania decyzji i analizy wykonalności

Projektowanie sieci zorientowanych przyszłościowo

Wsparcie podczas wdrażania i integracji

Zadaj nam pytanie

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej oferty usług doradczych – będzie nam miło na nie odpowiedzieć. Aby się z nami skontaktować, proszę przesłać wiadomość email na adres info@fastlane.pl.

Oferujemy Państwu następujące usługi doradcze:

Wsparcie w zakresie podejmowania decyzji i analizy wykonalności

Obecnie stratedzy z branży IT, osoby decyzyjne oraz menedżerowie sieci mają do czynienia z coraz większą różnorodnością nowych technologii, rozwiązań i produktów przeznaczonych dla infrastruktur informacyjnych i komunikacyjnych. Opracowaliśmy dostosowane i niskokosztowe rozwiązania korporacyjne, które wykorzystują całkowity potencjał najnowszych technologii. Wszystkie nasze rozwiązania koncentrują się na standardach międzynarodowych i branżowych.

Nasza oferta obejmuje:
 • Spersonalizowane doradztwo strategiczne
 • Doradztwo IT niezależne od dostawców produktów i usług
 • Wsparcie strategicznych decyzji technologicznych
 • Analizy statusu bieżącego i formułowanie celów
 • Analizy kosztów/korzyści

NPlanowanie i projektowanie sieci

Pomagamy przedsiębiorstwom nakreślić strategiczną ścieżkę dla ich sieci, zapewniając aby wybrana technologia sieciowa przyniosła maksymalny zwrot z inwestycji. Zakres usług obejmuje pełne spektrum w zakresie doradztwa projektowego – od szkiców wstępnych do określenia szczegółowej specyfikacji. Nasi specjaliści współpracują z personelem w zakresie IT i komunikacji w przedsiębiorstwie oraz z osobami decyzyjnymi, aby opracować solidny i elastyczny projekt sieci. Jesteśmy z Państwem, pomagając w zaprojektowaniu sieci, która dostarczy optymalne wsparcie dla bieżących procesów biznesowych i którą będzie można przystosować, aby móc sprostać nowopowstałym wymogom w przyszłości. Sieć, która jest skalowalna, aby móc sprostać wymogom aplikacji w przyszłości, oferuje wysoką wydajność nawet w okresach szczytowego ruchu, jak również maksymalną dostępność i stabilność.

Nasza oferta obejmuje:
 • Analizy wstępne
 • Planowanie strategiczne
 • Dobór technologii i produktów
 • Szczegółową specyfikację projektu
 • Testy pilotażowe

Optymalizacja i zarządzanie siecią

Efektywne zarządzanie siecią stanowi klucz do zapewnienia maksymalnej dostępności i wydajności, pozwala tym samym oszczędzać czas i zmniejszyć koszty. W wielu przypadkach można poprawić wydajność bez konieczności poczynienia znacznych inwestycji. W niektórych sytuacjach personelowi brakuje po prostu umiejętności koniecznych do wykorzystania potencjału drzemiącego w sieci. Często można zoptymalizować istniejące zasoby, aby cieszyć się znaczącym przyrostem wydajności. Pomagamy firmom w radzeniu sobie z tego typu problemami i optymalizacji złożonych rozwiązań sieciowych.

Nasza oferta obejmuje:
 • Monitorowanie prewencyjno-adaptacyjne sieci
 • Optymalizację wydajności, dostępności, obsługi i kosztów w sieci
 • Pojemność oraz plany związane z migracją
 • Analizy kosztów/korzyści z modernizacji
 • Radzenie sobie z problemami z siecią

Nasi specjaliści współpracują z ekspertami w dziedzinach IT i IC w firmie, aby przekształcić cele i wizje przedsiębiorstwa do postaci gotowych rozwiązań. Nasi doświadczeni menedżerowie projektów dopilnują, aby projekty sieciowe zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie oraz w ramach określonego budżetu. Migracja z poprzedniej topologii do nowego rozwiązania sieciowego następuje płynnie, z minimalnym czasem przestoju i przy maksymalnym wsparciu dla użytkowników.

Nasza oferta obejmuje:
 • Zarządzanie projektem
 • Ocenę lokalizacji i określenie wymogów lokalizacji
 • Przygotowanie urządzeń i koordynacja instalacji
 • Konfigurację, testowanie i dokumentację
 • Przekazanie i płynna migrację
 • Szkolenie na stanowisku pracy oraz przeznaczone dla specjalistów

Usługi KOMUNIKACJI UJEDNOLICONEJ

Przedsiębiorstwa mogą uprościć zarządzanie siecią, zwiększyć produktywność i obniżyć koszty poprzez połączenie różnych sieci komunikacyjnych. Połączenie ze sobą przesyłu informacji głosowej oraz przepływu danych, sieci informacyjnych i komunikacyjnych otwiera nowe możliwości dla szerokiego wachlarza nowych aplikacji, produktów i usług. Jednocześnie stanowi to jednak poważne wyzwanie, szczególnie w zakresie wyszkolenia kwalifikowanych ekspertów, aby pozyskali oni umiejętności niezbędne do radzenia sobie z innowacyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Nasi konsultanci pomagają firmom opracować nowoczesne rozwiązania pozwalające na integrację przesyłu głosu, obrazu wideo i danych w sieciach zbieżnych. Nasza oferta obejmuje:

 • Analizy kosztów/korzyści
 • Zaprojektowanie sieci zbieżnych
 • Optymalizację jakości transmisji
 • Dobór technologii i produktów
 • Planowanie nowych usług i aplikacji

Usługi BEZPIECZEŃSTWA

Sieci wewnętrzne i zewnętrzne rozwijają się w szybkim tempie. Wraz ze wzrostem tempa rozwoju, sieci korporacyjne stają się bardziej podatne na ataki. Aby zabezpieczyć infrastruktury komunikacyjne i IT oraz zminimalizować ryzyko, konieczne jest znacznie bardziej złożone podejście do koncepcji bezpieczeństwa, szczególnie w sieciach z dostępem do Internetu. Celem zaoferowania naprawdę kompleksowej ochrony, kadra zarządzająca bezpieczeństwem IT musi spojrzeć ponad otoczenie sieciowe i bazy danych, dbając o zabezpieczenie każdego punktu dostępu i eliminując wszystkie słabe punkty w ramach przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści w zakresie bezpieczeństwa współpracują z ekspertami w Państwa firmie, aby dokładnie zlokalizować obszary ryzyka oraz zaproponować potencjalne usprawnienia techniczne i proceduralne. Nasza oferta obejmuje:

 • Audyty bezpieczeństwa
 • Testy podatności na ataki (wewnętrzne, zewnętrzne)
 • Opracowanie i wdrożenie strategii bezpieczeństwa
 • Wdrażanie rozwiązań typu firewall
 • Zabezpieczanie środowisk intranetowych/internetowych
 • Instalację rozwiązań wykrywania włamań
 • Poprawę komunikacji elektronicznej

Usługi SIECI PAMIĘCI MASOWYCH

Inteligentne rozwiązanie SAN wdrożone przez specjalistów może zaprowadzić porządek w chaosie związanym z magazynowaniem danych opartym na serwerach, może także poprawić poziom bezpieczeństwa. Jednakże, wiele osób bagatelizuje problem wynikający ze złożoności i koniecznego wkładu pracy związanych z integracją różnych komponentów. Możemy pomóc Państwu w sposób płynny wprowadzić inteligentne rozwiązania magazynowania danych i przygotować personel IT pod kątem nowej technologii. Nasza oferta usług obejmuje:

 • Przeprowadzenie studium wykonalności (analizy zwrotu z inwestycji)
 • Planowanie i projektowanie rozwiązań magazynowania danych
 • Dobór komponentów
 • Doradztwo w fazie wdrożenia
 • Szkolenie w miejscu pracy

W sytuacjach kiedy Państwa siła robocza jest ograniczona – podczas sezonu urlopowego, kiedy pracownicy są zajęci projektami lub kiedy potrzeba więcej personelu, aby wprowadzić nowe systemy – możemy pomóc uzupełnić te braki. Proszę zwrócić się do nas, jeśli potrzebują Państwo jednego lub kilku z naszych specjalistów celem wsparcia i obsługi infrastruktury IT. Oczywiście możemy także zaoferować dowolnych, potrzebnych ekspertów w zakresie systemów pamięci masowej, bezpieczeństwa czy komunikacji ujednoliconej.