Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Szkolenia Vmware

Certyfikacja seminarium szkoleniowego VMware Training Fast Lane Poland, jako autoryzowany ośrodek szkoleniowy VMware (VATC), oferuje certyfikowane szkolenia zgodne z oficjalnym programem nauczania Vmware.


Training Seminar Schulung

VMware Data Center Virtualization Infrastructure

VMware vSphere, vSAN, Site Recovery Manager i pozostałe

Więcej o nowych szkoleniach VMware vSphere 7


Trainings Kurse & Zertifizierungen

VMware Network Virtualization & Security

VMware NSX Network Virtualization i pozostałe


VMware Virtualization & Cloud Management Platform

VMware vCloud Director, vCloud Automation Center, vCenter Orchestrator i pozostałe


VMware Desktop, Application Virtualization & Mobility

VMware Horizon, App Volumes, Workspace ONE i pozostałeNajbliższe terminy szkoleń VMware
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7] Język szkolenia: Polski
2020-10-05 ― 2020-10-09
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-10-05 ― 2020-10-09
VSOS7
VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-10-05 ― 2020-10-09
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-10-05 ― 2020-10-09
VCADM
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage Język szkolenia: Polski
2020-10-12 ― 2020-10-14
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Polski
2020-10-12 ― 2020-10-16
VSO
VMware vSphere: Skills for Operators Język szkolenia: Polski
2020-10-15 ― 2020-10-16
VIWN VMware vSphere 5.5 to 6.7: What’s New Język szkolenia: Polski 2020-10-16 ― 2020-10-18
VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski 2020-10-16 ― 2020-10-20
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski
2020-10-19 ― 2020-10-23
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Polski
2020-10-19 ― 2020-10-23
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-10-26 ― 2020-10-30
VHTPO
VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization Język szkolenia: Polski
2020-10-26 ― 2020-10-30
VVNA
VMware vSphere on NetApp Język szkolenia: Polski
2020-10-26 ― 2020-10-30
H7ICM77
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7.7] Język szkolenia: Polski
2020-10-26 ― 2020-10-30
NSXTO
VMware NSX: Troubleshooting and Operations Język szkolenia: Polski
2020-10-26 ― 2020-10-30
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-10-26 ― 2020-10-30
VLCMWS67
VMware vSphere: Practitioner Workshop Język szkolenia: Polski
2020-11-02 ― 2020-11-04
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage Język szkolenia: Polski
2020-11-04 ― 2020-11-06
VHDW
VMware Horizon 7: Design Workshop Język szkolenia: Polski
2020-11-04 ― 2020-11-06
VSDM
VMware vSAN: Deploy and Manage Język szkolenia: Polski
2020-11-16 ― 2020-11-18
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-11-16 ― 2020-11-20
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-11-16 ― 2020-11-20
VSWN7
VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7] Język szkolenia: Polski
2020-11-18 ― 2020-11-20
NSXTICM3
VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] Język szkolenia: Polski
2020-11-23 ― 2020-11-27
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski
2020-11-23 ― 2020-11-27
VTSW7
VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Język szkolenia: Polski
2020-11-23 ― 2020-11-27
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-11-23 ― 2020-11-27
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-11-23 ― 2020-11-27
VRAICM
VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Polski
2020-11-23 ― 2020-11-27
VSOS7
VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Język szkolenia: Polski
2020-11-30 ― 2020-12-04
ATSWS67
VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop Język szkolenia: Polski
2020-11-30 ― 2020-12-04
VSDW7
VMware vSphere: Design [V7] Język szkolenia: Polski
2020-12-02 ― 2020-12-04
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7] Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-12-07 ― 2020-12-11
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Polski
2020-12-07 ― 2020-12-11
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7] Język szkolenia: Polski
2020-12-07 ― 2020-12-11
VCDICM
VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Polski
2020-12-07 ― 2020-12-11
VTSW7
VMware vSphere: Troubleshooting [V7] Język szkolenia: Polski
2020-12-07 ― 2020-12-11
VROMICM
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Polski
2020-12-14 ― 2020-12-18
NSXICM
VMware NSX: Install, Configure, Manage Język szkolenia: Polski gwarantowane!
2020-12-14 ― 2020-12-18
H7ICM77
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7.7] Język szkolenia: Polski
2020-12-14 ― 2020-12-18
NSXTD3
VMware NSX-T Data Center: Design [V3.0] Język szkolenia: Polski
2020-12-14 ― 2020-12-18
VCADM
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage Język szkolenia: Polski
2020-12-21 ― 2020-12-23
VSOS7
VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] Język szkolenia: Polski
2021-01-25 ― 2021-01-29
Guaranteed date:   Fast Lane uruchamia wszystkie szkolenia oznaczone jako gwarantowane bez względu na liczbę uczestników. Wyjątek stanowią działania siły wyższej lub innych nieoczekiwane zdarzenia, takie jak np. wypadek lub choroba trenera, które uniemożliwią przeprowadzenie kursu.
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course