Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Building a Serverless Data Lake on AWS (BSDL)

 

Opis szkolenia

• Omówione zostaną najważniejsze usługi, które umożliwiają tworzeń architektury dla rozwiązań serverless dla data lake • Przedstawione zostaną rozwiązanie do analizy danych, na które składa się dostarczanie, przechowywanie, a następnie przetwarzanie oraz ich analiza • Poruszona zostanie tematyka związana z tworzeniem szablonów do implementacji rozwiązania typu data lake • Zgłębione zostaną zagadnienia związane tworzeniem indeksu dla metadanych wraz z możliwością jego przeszukiwania • Konfigurowanie przetwarzania danych dla potoków pochodzących z wielu źródeł na dużą skalę • Omówione zostanie transformacja danych za pomocą prostych funkcji uruchamianych na podstawie zdarzeń • Wybierzemy najlepsze narzędzia i usługi dla przetwarzania danych • Sprawdzone zostaną opcje analizy przetworzonych już danych • Omówimy najlepsze praktyki związane z wdrażaniem oraz utrzymaniem

Profil słuchaczy

• Architekci rozwiązań • Programiści rozwiązań Big Data • Analitycy i architekci danych • Analitycy danych

Wymagania

Zalecamy aby uczestnicy kursu spełniali następujące wymagania wstępne: • Znajomość podstawowych usług AWS, w tym Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oraz Amazon S3. • Praktyczne doświadczenie w programowaniu lub znajomość języków skryptowych • Znajomość systemu operacyjnego Linux wraz z wierszem poleceń

Cel szkolenia

• Agregować duże ilości danych za pomocą usług takich jak Amazon Kinesis Data Streams i Amazon Kinesis Data Firehose oraz jak je przechowywać w sposób trwały i bezpieczny w oparciu o usługę Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) • Jak tworzyć indeksy metadanych dla swoich data lake • Wybrać najlepsze narzędzia do zbierania, składowania, przetwarzania oraz analizowania danych • Jak przygotować usługę Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) w celu audytu, monitorowania oraz odbierania powiadomień o zdarzeniach pochodzących z hurtowni danych • Jak przygotować się na zadania operacyjne, związane ze zmianą rozmiaru klastrów Amazon Redshift oraz jak używać migawek do tworzenia kopii zapasowych oraz jak przywrócić taki klaster • Jak użyć aplikacji Business Intelligence (BI) do wykonywania zadań analizy danych oraz ich wizualizacji

Program szkolenia

W tym jednodniowym, zaawansowanym kursie nauczysz się projektować, budować i obsługiwać rozwiązania bez serwerowe dla data lake w oparciu o usługi AWS. Kurs obejmuje zagadnienia takie jak analiza danych w oparciu dowolne źródło danych na dużą skalę. Przechowywanie danych w sposób trwały oraz bezpieczny tak, aby było możliwe zastosowanie dowolnego narzędzia do przetwarzania dużych wolumenów danych oraz zrozumienie dostępnych opcji analizy danych w czasie bliskim rzeczywistemu.

Online training
Modality: L

Trwa 1 Dzień

Cena (excl. tax)
  • Polska: 2.000,- PLN
Classroom training
Modality: C

Trwa 1 Dzień

Cena (excl. tax)
  • Polska: 2.000,- PLN
 

harmonogram

Angielski
6 hours difference
2020-11-27 Online training Time zone: Eastern Standard Time (EST)
Instructor-led Online Training:   This is an Instructor-Led Online course